ค้นหาโดยใช้คำค้น 

'ไชยวัฒน์ สินสุวงศ์'

<< < หน้าที่  1 > >>

แนะ13พันธมิตรฯขอไกล่เกลี่ย ค่ายึดสนามบิน522ล้าน

แนวหน้า

24 ก.ย. 2560 
... อ่านคำสั่งศาลฎีกา ยกคำร้องที่แกนนำพันธมิตรฯ ที่ได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาฎีกา ในคดีที่ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาให้ พล.ต.จำลอง , นายสนธิ , นายพิภพ ธงไชย , นายสุริยะใส กตะศิลา , นายสมศักดิ์ โกศัยสุข , นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ , นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ , นายอมร อมรรัตนานนท์ , นายนรัญยูหรือศรัณยู วงษ์กระจ่าง , นายสำราญ รอดเพชร , นายศิริชัย ไม้งาม , นางมาลีรัตน์ แก้วก่า และนายเทิดภูมิ ใจดี ร่วมกันชดใช้ค่า ...

จ่ายเต็ม522ล. 13พธม.อ่วม!คดียึดสนามบิน ศาลสั่งคำร้องฝ่ายจำเลย

แนวหน้า

22 ก.ย. 2560 
... เป็นแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาฎีกา ในคดีที่ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาให้ พล.ต.จำลอง , นายสนธิ , นายพิภพ ธงไชย , นายสุริยะใส กตะศิลา , นายสมศักดิ์ โกศัยสุข , นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ , นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ , นายอมร อมรรัตนานนท์ , นายนรัญยู หรือศรัณยู วงษ์กระจ่าง , นายสำราญ รอดเพชร , นายศิริชัย ไม้งาม , นางมาลีรัตน์ แก้วก่า และนายเทิดภูมิ ใจดี แกนนำ พธม. ทั้ง ...
       

ด่วน!พธม.ต้องจ่าย522ล. ฎีกาไม่รับคำร้อง13แกนนำคดียึดสนามบิน

แนวหน้า

21 ก.ย. 2560 
... ชดใช้เงิน 522,160,947.31 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2551 จนกว่าจะชำระเสร็จ โดยแกนนำทั้ง 13 คน ประกอบด้วย พล.ต.จำลอง ศรีเมือง นายสนธิ ลิ้มทองกุล นายพิภพ ธงไชย นายสุริยะใส กตะศิลา นายสมศักดิ์ โกศัยสุข นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ นายอมร อมรรัตนานนท์ นายศรัณยู วงศ์กระจ่าง นายสำราญ รอดเพชร นายศิริชัย ไม้งาม นางมาลีรัตน์ แก้วก่า และ นายเทิดภูมิ ใจดี

13แกนนำพธม.ลุ้น ศาลตัดสินสั่งจ่าย522ล.คดีปิดสนามบินวันนี้

แนวหน้า

21 ก.ย. 2560 
... ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค.2551 จนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ แกนนำพันธมิตรฯ ทั้ง 13 คนดังกล่าว ประกอบด้วย พล.ต.จำลอง ศรีเมือง , นายสนธิ ลิ้มทองกุล , นายพิภพ ธงไชย , นายสุริยะใส กตะศิลา , นายสมศักดิ์ โกศัยสุข , นายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ , นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ , นายอมร อมรรัตนานนท์ , นายศรัณยู วงศ์กระจ่าง , นายสำราญ รอดเพชร , นายศิริชัย ไม้งาม , นางมาลีรัตน์ แก้วก่า และ นายเทิดภูมิ ใจดี

<< < หน้าที่  1 > >>