ค้นหาโดยใช้คำค้น 

'หุ้นกู้'

<< < หน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

ภาพข่าว: TTA แต่งตั้งธ.ไทยพาณิชย์ขายหุ้นกู้ 2 พันล้าน

ThaiPR.net

 
... อาทิตย์ นันทวิทยา (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้ง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย หุ้นกู้ TTA ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี มูลค่า 2,000 ล้านบาท ที่ผลตอบแทนอยู่ที่ 4.25% ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน โดยหุ้นกู้ ...

ทริสฯจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่เกิน 1,500 ลบ. “NOBLE”ที่“BBB-/Stable”

ฐานเศรษฐกิจ

30 มิ.ย. 2558 
ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาทของ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ "BBB-" พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทที่ระดับ "BBB" และคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของบริษัทที่ระดับ "BBB-" โดยแนวโน้มยังคง "Stable" หรือ "คงที่" ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ไปใช้ชำระคืน ...

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท “บ. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์” ที่ระดับ “BBB-/Stable”

ThaiPR.net

30 มิ.ย. 2558 
กรุงเทพฯ--30 มิ.ย.--ทริสเรทติ้ง ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาทของ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ "BBB-" พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทที่ระดับ "BBB" และคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของบริษัทที่ระดับ "BBB-" โดยแนวโน้มยังคง "Stable" หรือ "คงที่" ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการ ...

บอร์ด AEONTS อนุมัติออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 500 ลบ. อายุ 5 ปี

ฐานเศรษฐกิจ

29 มิ.ย. 2558 
... มหาชน) (AEONTS) เปิดเผยมติของคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2558 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558ว่าตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 8,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือเพื่อทดแทนเงินกู้เดิมที่ครบกำหนดซึ่งมีการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการแล้วจำนวน 5,000 ล้านบาทและบริษัทได้ดำเนินการออกและเสนอ ...

ทริสฯคงอันดับเครดิตองค์กร & หุ้นกู้“TUF”ที่ “AA-” แนวโน้ม “Stable”

ฐานเศรษฐกิจ

29 มิ.ย. 2558 
ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันของ ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ "AA-" พร้อมกันนี้ ทริสเรทติ้งยังยกเลิก "เครดิตพินิจ" แนวโน้ม "Developing" หรือ "ไม่ชัดเจน" ที่ให้ไว้สำหรับอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ของบริษัทด้วย โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงความเป็นผู้นำของบริษัทในฐานะผู้ผลิตปลาทูน่ากระป๋องรายใหญ่ระดับโลก รวมถึงการมีสินค้าและฐานลูกค้าที่หลาก ...
       

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท “บ. เอพี (ไทยแลนด์)” ที่ระดับ “A-/Stable”

ThaiPR.net

29 มิ.ย. 2558 
กรุงเทพฯ--29 มิ.ย.--ทริสเรทติ้ง ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาทของ บริษัท เอพี(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ "A-" พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของบริษัทที่ระดับ "A-" เช่นกัน โดยแนวโน้มยังคง "Stable" หรือ "คงที่" ทั้งนี้ บริษัทวางแผนจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ไปชำระคืนหุ้นกู้ ...

ทริสเรทติ้งยกเลิก “เครดิตพินิจ” แนวโน้ม “Developing” และคงอันดับเครดิตองค์กร & หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน “บ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์” ที่ “AA-” แนวโน้ม “Stable”

ThaiPR.net

29 มิ.ย. 2558 
กรุงเทพฯ--29 มิ.ย.--ทริสเรทติ้ง ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันของ ของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ "AA-" พร้อมกันนี้ ทริสเรทติ้งยังยกเลิก "เครดิตพินิจ" แนวโน้ม "Developing" หรือ "ไม่ชัดเจน" ที่ให้ไว้สำหรับอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ของบริษัทด้วย โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงความเป็นผู้นำของบริษัทในฐานะผู้ผลิตปลาทูน่ากระป๋องรายใหญ่ระดับโลก รวมถึง ...

CPALLขายหุ้นกู้ 1.3 หมื่นลบ.ให้ผู้ลงทุนสถาบัน

ฐานเศรษฐกิจ

26 มิ.ย. 2558 
บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) ยื่นแบบแสดงรายการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท มูลค่ารวมไม่เกิน 13,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 4 ชุด ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 2,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ.2561 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.98 ต่อปี, ชุดที่2 เสนอขายไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.65 ต่อปี ชุดที่ 3 เสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ ...

LITลุยปล่อยสินเชื่อเอสเอ็มอี ร่วมออกบูธในงาน mai Forum 2015

ฐานเศรษฐกิจ

25 มิ.ย. 2558 
... จะรักษาระดับเอ็นพีแอลไม่ให้เกิน 2% กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีซ อิท กล่าวอีกว่า คาดว่ายอดหนี้สินเชื่อคงเหลือในปี 2558 น่าจะแตะที่ระดับ1,150 ล้านบาท และบริษัทได้เตรียมแผนรองรับไว้แล้ว โดยเตรียมออกหุ้นกู้ในวงเงินประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมของเวลาเพื่อให้ได้ต้นทุนที่ถูกที่สุด และการที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง 2 ครั้งติดต่อกัน ตั้งแต่ต้นปี โดย ...

ทริสฯจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1,500ลบ.“บตท.” ที่ระดับ “AA-/Stable”

ฐานเศรษฐกิจ

25 มิ.ย. 2558 
ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตพันธบัตรไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาทของ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) ซึ่งมีกำหนดไถ่ถอนภายในปี 2561 ที่ระดับ "AA-" และคงอันดับเครดิตองค์กรและพันธบัตรไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของ บตท. ที่ระดับ "AA-" โดยแนวโน้มยังคง "Stable" หรือ "คงที่" ทั้งนี้ อันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงสถานะทางธุรกิจของ บตท. ที่มีพัฒนาการดีขึ้น ...

<< < หน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>