ค้นหาโดยใช้คำค้น 

'หุ้นกู้'

<< < หน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

บลจ.กสิกรไทย ชี้ตลาดตราสารหนี้ไทยครึ่งปีหลัง ผันผวนน้อยลง พร้อมชูกองทุนหลากหลายทั้งระยะสั้น-ยาว แนะผู้ลงทุนเลือกให้ตรงความต้องการ

ThaiPR.net

30 พ.ค. 2559 
... 1-3 ปี และสามารถรับความเสี่ยงได้เพิ่มขึ้น ก็สามารถเลือกลงทุนกับกองทุน K-FIXED ที่มีนโยบายลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ไทย อาทิ เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงตราสารหนี้เอกชนหรือหุ้นกู้ โดยปัจจุบันกองทุนมีอายุเฉลี่ยของตราสาร (Duration) อยู่ที่ประมาณ 1-2 ปี และให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 3.36% ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ 3.62% (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ค. 59) นอกจากนี้กองทุน K ...

บอร์ดบีเจซีอนุมัติให้เสนอผู้ถือหุ้นขอเพิ่มทุน

ThaiPR.net

27 พ.ค. 2559 
... ชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยในการปรับโครงสร้างเงินลงทุนนั้น จะประกอบด้วยการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ จำนวน 2,400 ล้านหุ้น และการออกหุ้นกู้ และ/หรือ เงินกู้ระยะสั้นในวงเงินไม่เกิน 130,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ วงเงินรวมของหุ้นกู้และวงเงินสินเชื่อ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งจะไม่เกินจำนวน 130,000 ล้านบาท (ไม่นับ ...

SPCG รุกหนักตลาดโซลาร์รูฟ หลังรง.ใหญ่สนใจขอติดตั้งเพียบ

แนวหน้า

26 พ.ค. 2559 
... 630.5 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินที่ลดลง 39.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน บริษัทฯ และมีการชำระคืนเงินกู้ยืมให้กับสถาบันการเงิน หลังจากการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 12,500 ล้านบาท รวมถึงการรับรู้รายได้จากจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ใน 3 เดือนแรก 102 ล้านหน่วย หรือสูงขึ้นกว่าร้อยละ 4 เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ขายได้ 98.5 ล้าน ...

เอ็มเอฟซีเปิดขายกองทุน MSI 19 ลงทุนตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทุก 3 เดือน ในอัตราเฉลี่ย 2.75%ต่อปี

ThaiPR.net

25 พ.ค. 2559 
... 3 ปี และผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ตัวอย่างตราสารที่จะลงทุนซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB+ ได้แก่ หุ้นกู้ภาคเอกชนตัวที่ 1 ลงทุนร้อยละ 20 ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับร้อยละ 0.60 ต่อปี หุ้นกู้ภาคเอกชนตัวที่ 2 ลงทุนร้อยละ 15 ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับร้อยละ 0.53 ต่อปี หุ้นกู้ภาคเอกชนตัวที่ 3 ลงทุนร้อยละ 23.75 ...

GL ผนึกกำลัง J Trust รุกใหญ่ตลาดอินโดนีเซีย

ThaiPR.net

25 พ.ค. 2559 
... สู่กัมพูชาและ สปป.ลาว โดยสามารถเพิ่มยอดสินเชื่ออย่างมากและผลักดันกำไรสู่นิวไฮอย่างต่อเนื่อง กลุ่ม GL และ J Trust ผนึกกำลังกันอย่างเหนียวแน่นหลังคณะกรรมการของ GL ลงมติเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนเงิน 130 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับบริษัท J Trust Asia (JTA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ J Trust ในประเทศญี่ปุ่น โดยนับเป็นครั้งที่ 2 หลังจากที่ GL ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชุดแรกมูลค่า 30 ล้าน ...
       

GL รุกใหญ่ตลาดอาเซียน ออก W-4 และหุ้นกู้ แปลงสภาพราคา 40 บาท คาดระดมทุนใหม่กว่า 1 หมื่นล้านบาท

ThaiPR.net

23 พ.ค. 2559 
... 170 ล้านหน่วย โดยออกให้ผู้ถือหุ้นในอัตรา 9 หุ้นเดิมต่อ 1 วอแรนท์ กำหนดเงื่อนไขการแปลงสภาพ 1 วอแรนท์ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคาแปลงสภาพ 40 บาท ภายในระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมออกหุ้นกู้แปลงสภาพอีกไม่เกิน 130 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้กลุ่มพันธมิตรญี่ปุ่นบริษัท J Trust Asia โดยกำหนดราคาแปลงสภาพ 1 หุ้นกู้ต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคา 40 บาท ภายใน 5 ปี ซึ่งหากผู้ถือหุ้นและกลุ่ม J Trust Asia ใช้ ...

GLรุกใหญ่ตลาดอาเซียนออกW-4และหุ้นกู้แปลงสภาพ

สยามธุรกิจ

20 พ.ค. 2559 
... 170 ล้านหน่วย โดยออกให้ผู้ถือหุ้นในอัตรา 9 หุ้นเดิมต่อ 1 วอแรนท์ กำหนดเงื่อนไขการแปลงสภาพ 1 วอแรนท์ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคาแปลงสภาพ 40 บาท ภายในระยะเวลา 2 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมออกหุ้นกู้แปลงสภาพอีกไม่เกิน 130 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้กลุ่มพันธมิตรญี่ปุ่นบริษัท J Trust Asia โดยกำหนดราคาแปลงสภาพ 1 หุ้นกู้ต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคา 40 บาท ภายใน 5 ปี ซึ่งหากผู้ถือหุ้นและกลุ่ม J Trust Asia ใช้ ...

ฟิทช์จัดอันดับเครดิตแก่ TREIT เป็นครั้งแรกที่ A-(tha) แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ

ThaiPR.net

19 พ.ค. 2559 
... Charge Coverage) ของ TREIT จะยังคงอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งในช่วง 5.0 เท่าถึง 6.0 เท่า ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า ซึ่งน่าจะช่วยให้ลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว TREIT ยังมีแผนที่จะชำระคืนเงินกู้ปัจจุบันด้วยหุ้นกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ หลังจากกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สามารถออกหุ้นกู้ได้ มีผลใช้บังคับเมื่อต้นปี 2559 สมมุติฐานที่สำคัญ สมมุติฐานที่สำคัญของฟิทช์ที่ ...

ฟิทช์คงอันดับเครดิตของธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ 4 แห่ง

ThaiPR.net

19 พ.ค. 2559 
... ทั้งนี้แนวโน้มอันดับเครดิตทั้งหมดมีเสถียรภาพ รายละเอียดอันดับเครดิตทั้งหมดได้แสดงไว้ในส่วนท้าย ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต – อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศ อันดับเครดิตภายในประเทศ และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศ อันดับเครดิตภายในประเทศ และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของ BBL KBank และ SCB พิจารณาจากอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินของธนาคาร (Viability Rating ...

GCAP มั่นใจครึ่งปีหลังดีขึ้นเข้าไฮซีซันฤดูทำนา-ผลิตภัณฑ์ใหม่หนุน แจ้งผลงาน Q1/59 มีกำไรสุทธิ 10.98 ลบ. รับได้รับผลกระทบภัยแล้ง

ThaiPR.net

18 พ.ค. 2559 
... บุคคลและสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เพิ่มเข้ามา ซึ่งแนวโน้มความต้องการสินเชื่อมีความต้องการสูงมาก คาดว่าผลิตภัณฑ์ใหม่น่าจะช่วยทำให้ผลงานของบริษัทฯปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ อายุ 3 ปี จำนวน 200 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และชำระหนี้ที่ครบกำหนด ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนจองซื้อครบเต็มจำนวน ต้องขอขอบพระคุณผู้ลงทุนที่ให้การสนับสนุน GCAP เป็นอย่างดีมา ณ โอกาส ...

<< < หน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>