ค้นหาโดยใช้คำค้น 

'หุ้นกู้'

<< < หน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 1,200 ล้านบาท “บ. น้ำตาลบุรีรัมย์” ที่ระดับ “BB+/Stable”

ThaiPR.net

9 ต.ค. 2558 
กรุงเทพฯ--9 ต.ค.--ทริสเรทติ้ง ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 1,200 ล้านบาทของ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ "BB+" พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทที่ระดับ "BBB-" ด้วยแนวโน้ม "Stable" หรือ "คงที่" อันดับเครดิตที่ระดับ "BB+" ของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดนี้น้อยกว่าอันดับเครดิตองค์กร 1 ระดับ เพื่อสะท้อนลักษณะการด้อยสิทธิ ...

ฟิทช์คงอันดับเครดิตของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ที่ A-’

ThaiPR.net

8 ต.ค. 2558 
... รายได้ดอกเบี้ยรับจากการชะลอตัวของสินเชื่อ ทั้งนี้อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อสินทรัพย์ปรับตัวลงมาที่ 0.51% ต่อปี ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2558 จากค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 0.99% ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต –อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ อันดับเครดิตภายในประเทศของโครงการหุ้นกู้ระยะสั้นไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันอยู่ในระดับเดียวกันกับอันอับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของธนาคารเนื่องจากหุ้นกู้ภายใต้โครงการเป็นภาระผูกพัน ...

ไอวีแอล บริษัทไทยแห่งแรกที่เสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ ค้ำประกันโดย CGIF

ThaiPR.net

7 ต.ค. 2558 
กรุงเทพฯ--7 ต.ค.--อินโดรามา เวนเจอร์ส บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือไอวีแอล ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลางชั้นนำระดับโลก ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศในตลาดสิงคโปร์และเป็นบริษัทไทยแห่งแรกที่ได้รับการค้ำประกันโดย Credit Guarantee & Investment Funds (CGIF) ซึ่งเป็นกองทุน (Trust Fund) ของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank หรือ ADB) ...

POLAR ยกเลิกมติเพิ่มทุน เพื่อทบทวนและพิจารณาปรับโครงสร้างทางการเงินใหม่

ThaiPR.net

7 ต.ค. 2558 
... ตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) 4. ยกเลิก มติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (POLAR-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) 5. ยกเลิก มติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (CD) ให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด 6. ยกเลิก มติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 7. ยกเลิก มติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณฑ์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้อง ...

Polar ย้ำราคา PP สูงกว่า ราคาเพิ่มทุนที่โอนสิทธิ์ได้ (TSR) กว่า 300% พร้อมเดินโครงการอสังหาริมทรัพย์ “Sherwood” ที่อังกฤษกว่า 7000 ล้าน

ThaiPR.net

6 ต.ค. 2558 
... การไปอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกประการ ด้วยความสุจริตและรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท" ดร.ญาณกร กล่าว ส่วนหลักเกณในการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น บริษัทฯจะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อผู้ลงทุนในวงจำกัด ที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ในประเทศ และต่างประเทศ เท่านั้น โดยไม่ประสงค์ที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลธรรมดา ซึ่งรายละเอียดที่ ...
       

ฟิทช์ปรับแนวโน้มเครดิต บมจ. ซีพี ออลล์ เป็นลบ คงอันดับเครดิต ที่ A+(tha)’

ThaiPR.net

6 ต.ค. 2558 
... ภายในประเทศระยะยาว (National Long-term Rating) ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP ALL ที่ 'A+(tha)' และปรับแนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ จากมีเสถียรภาพ นอกจากนี้ ฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตของหุ้นกู้มีประกันของ CP ALL ที่ 'A+(tha)' และอันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัทฯ ที่ 'A(tha)' ในขณะเดียวกัน ฟิทช์คงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้น (National Short-term Rating) ของ CP ...

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร & หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และแนวโน้ม “บ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์” ที่ “A+/Stable”

ThaiPR.net

6 ต.ค. 2558 
กรุงเทพฯ--6 ต.ค.--ทริสเรทติ้ง ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ "A+" ด้วยแนวโน้ม "Stable" หรือ "คงที่" โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะผู้นำของบริษัทในธุรกิจค้าปลีกสินค้าเกี่ยวกับบ้านในประเทศไทย ตลอดจนความสามารถในการบริหารสินค้าคงคลัง และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในการบริหารศูนย์รวมวัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ทั้งนี้ ...

ปตท. เสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ไม่เกิน 4,200 ล้านบาท ตุลาคมนี้

ThaiPR.net

5 ต.ค. 2558 
กรุงเทพฯ--5 ต.ค.--ปตท. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าปตท. เสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ มูลค่าไม่เกิน 4,200 ล้านบาท อายุ 6 ปี 27 วัน ครบกำหนดไถ่ถอน 15 พฤศจิกายน 2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่3.50% ต่อปี เปิดเสนอขาย 2 ช่วง โดยช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-9 และ 12 ตุลาคม 2558 ให้สิทธิสำหรับผู้ถือหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 17 ตุลาคม 2558 (รุ่น PTTC15 ...

ภาพข่าว: ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ฉลองความสำเร็จ หุ้นกู้ ทีพีไอ โพลีน

ThaiPR.net

5 ต.ค. 2558 
... เงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมแสดงความยินดีกับนายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ต่อความสำเร็จของการออกหุ้นกู้ ทีพีไอ โพลีน ครั้งที่ 2/2558 ที่ธนาคารเป็นผู้จัดการ การจัดจำหน่ายหุ้นกู้ มูลค่า 15,555 ล้านบาท และได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน โดยมีนายประเสริฐ อิทธิเมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบัญชีและ ...

มาอีกระลอก UWC เทกโรงไฟฟ้าเพิ่มอีก 2 โรง พร้อมสัญญาขายไฟ ดันพอร์ทโรงไฟฟ้ารวมเฉียด 40 เม็กฯ

ThaiPR.net

2 ต.ค. 2558 
... หน้า' นายพีรทัศน์กล่าว ส่วนการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือ Record Date คือวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 โดยในการประชุมครั้งนี้ จะมีวาระการขออนุมัติออกหุ้นกู้มูลค่า 2,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินที่ได้มารองรับกับการลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานของบริษัทฯ ที่มีแผนการลงทุน และสร้างความเติบโตทางรายได้อย่างชัดเจนในปี 2559 นี้

<< < หน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>