ค้นหาโดยใช้คำค้น 

'ภาษีบุคคลธรรมดา'

<< < หน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 > >>

เล็งต่ออายุลดภาษีแอลทีเอฟ/ฐานะการคลังไทยปึ้ก/เคเอฟซีเปิดตัวแสตมป์"ไลน์"

ข่าวสด

 
... ศรีสุพรรณ รมช.คลัง กล่าวว่าคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาขยายเวลามาตรการลดหย่อนภาษีการลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาว หรือ แอลทีเอฟ ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2559 ขณะนี้มีหลายแนวทาง เช่น การจำกัดวงเงินการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาทั้งหมดทุกกรณีห้ามเกิน 1.2 ล้านบาทต่อปี และการลดหย่อนภาษี แอลทีเอฟก็อยู่ในส่วนนี้ด้วย นอกจากนี้ ยังพิจารณาว่า ให้การลดหย่อยภาษีแอลทีเอฟแยกออกมาเหมือนเดิม แต่ปิดช่องโหว่ของมาตรการในเรื่องของเวลา ...

ฐานะการคลังไทยปึ้ก/เคเอฟซีเปิดตัวแสตมป์"ไลน์"/เล็งต่ออายุลดภาษีแอลทีเอฟ

ข่าวสด

27 ม.ค. 2558 
... วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง กล่าวว่าคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาขยายเวลามาตรการลดหย่อนภาษีการลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาว หรือแอลทีเอฟ ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2559 ขณะนี้มีหลายแนวทาง เช่น การจำกัดวงเงินการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาทั้งหมดทุกรณีห้ามเกิน 1.2 ล้านบาทต่อปี และการลดหย่อยภาษีแอลทีเอฟก็อยู่ในส่วนนี้ด้วย นอกจากนี้ ยังพิจารณาว่า ให้การลดหย่อยภาษีแอลทีเอฟแยกออกมาเหมือนเดิม แต่ปิดช่องโหว่ของมาตรการในเรื่อง ...

คลังรื้อตัวเลขการเก็บภาษีปีงบประมาณ’58

แนวหน้า

26 ม.ค. 2558 
... 89 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 1 แสนล้านบาท บนสมมุติฐานให้คงภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบุคคลธรรมดาไว้ในอัตรา 10% จากเดิมที่มีแผนจะลดเหลือ 5% เพื่อลดภาระผู้มีรายได้เป็นเงินเดือน และให้สอดคล้องกับอัตราภาษีบุคคลธรรมดาที่ลดลง กรมสรรพสามิตมีเป้าเก็บภาษี 4.96 แสนล้านบาท เพิ่มจากปีก่อนหน้า 4.8 หมื่นล้านบาท เพราะจะมีการปรับเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลจากปัจจุบัน 3.25 บาทต่อลิตร อีกไม่เกิน 2 บาทต่อ ...

"สมหมาย"ดึงเอกชนร่วมยกเครื่องภาษีทั้งระบบเสร็จใน9เดือน

ประชาชาติธุรกิจ

22 ม.ค. 2558 
... เช่น ภาษีเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ อย่างกรณีชาเขียว เป็นต้น, การเสนอร่าง พ.ร.บ.ภาษีมลพิษทางน้ำ, การตัดสินใจมาตรการลดหย่อนภาษี LTF, การลดภาษีนิติบุคคลให้เหลือ 20% เป็นการถาวร, การปรับโครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดา และการพิจารณาค่าลดหย่อนต่าง ๆ ให้เหมาะสม รวมถึงการพิจารณาภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ www.facebook.com/PrachachatOnline ทวิตเตอร์ @prachachat

ปีงบ59เคาะรายได้2.33ล้านล้าน

ฐานเศรษฐกิจ

20 ม.ค. 2558 
... จะได้รับการยกเว้น ก่อนเสนอสู่การพิจารณาระดับนโยบาย ขณะเดียวกันทั้ง 3 กรมภาษีต้องเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและอุดรูรั่วภาษีในทุกด้าน โดยเฉพาะกรมสรรพากร ได้สั่งให้มีการส่งทีมเข้าไปกำกับตรวจสอบผู้เสียภาษีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเพื่อให้การยื่นแสดงรายการรายได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ขณะที่แนวทางปฏิรูปภาษีอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาล โดยพิจารณาจากสถานการณ์จริงด้านเศรษฐกิจและสังคม ...
       

"ภาษีมรดก"ผ่านฉลุย

ข่าวสด

19 ธ.ค. 2557 
... ยังไม่มีสมาชิก สนช. เสนอให้มีการเปลี่ยนอัตราการเก็บภาษีมรดกที่กระทรวงการคลังเสนอให้เก็บ 10% ของมรดกที่ผู้ได้รับเกิน 50 ล้านบาท มีสมาชิกบางรายเสนอให้มีการเก็บภาษีมรดกแบบอัตราก้าวหน้าเหมือนภาษีการเก็บภาษีบุคคลธรรมดา ซึ่งก็ได้ชี้แจงไปว่าอัตรา 10% เป็นอัตราที่เหมาะสม ผู้เสียภาษียอมรับได้ คลังไม่ต้องการเก็บภาษีมรดกแบบอัตราก้าวหน้า เพราะอาจจะสูงเกินไปและทำให้เศรษฐีนำเงินหนีออกไปนอกประเทศ? อย่างไรก็ตาม ...

สรรพากรเชิญนักท่องเที่ยวเก็บใบเสร็จหักลดหย่อนภาษี รับสูญรายได้ 1,000ล้านบาท

ฐานเศรษฐกิจ

15 ธ.ค. 2557 
... นำเงินได้พึงประเมินไปรวมคำนวณกับเงินได้พึงประเมินอื่นของตน เพื่อเสียภาษีเงินได้ในนามของแต่ละคน นับซึ่เป็นการปิดช่องว่างจากการที่บุคคลแยกไปจัดตั้งคณะบุคคลหลายๆ คณะ เพื่อหวังจะลดจำนวนเงินได้พึงประเมินที่จะต้องนำไปหักภาษีให้เหลือน้อยลง โดยกฎหมายดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากสภาแล้ว มีผลบังคับใช้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ดังนั้น ต่อไปคณะบุคคลต้องนำรายได้ไปยื่นเสียภาษีบุคคลธรรมดาในต้นปี 2559

ขรก.ไม่รอด-สรรพากรลุยรีดภาษี เน้นงด.3หมื่นขึ้นไป-พบตีมึนไม่ยอมยื่นเสียปลายปี

ข่าวสด

15 ธ.ค. 2557 
... โดนรีดภาษี คลังกำชับสรรพากรร่วมกรมบัญชีกลาง ตรวจสอบข้าราชการที่มีรายได้ตั้งแต่เดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป ว่าเสียภาษีถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หลังพบเบาะแสบางส่วนยื่นเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายต่ำ และไม่ยื่นเสียภาษีบุคคลธรรมดา รายงานกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สั่งการให้กรมสรรพากรประสานงานร่วมกับทางกรมบัญชีกลาง ตรวจสอบการเสียภาษีของข้าราชการที่มีรายได้ตั้งแต่เดือน ละ 30,000 บาทขึ้นไป ว่ายื่นแบบและจ่ายภาษีครบ ...

รัฐลุยตรวจข้าราชการเสียภาษีถูกต้องหรือไม่

เดลินิวส์

15 ธ.ค. 2557 
... มีรายได้ตั้งแต่เดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป ว่าได้ยื่นแบบและจ่ายภาษีครบถ้วนหรือไม่ เนื่องจากเบื้องต้นพบว่ามีข้าราชการจำนวนมาก ที่เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต่ำกว่าภาษีต้องเสียจริง เมื่อถึงปลายปีไม่ยื่นแบบเสียภาษีบุคคลธรรมดาและชำระภาษีเพิ่มให้ครบตามที่กำหนดไว้ หากตรวจสอบแล้ว จะช่วยทำให้การเก็บภาษีของกรมสรรพากรที่ต่ำกว่าเป้าหมายปรับตัวดีขึ้นที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้เร่งให้กรมสรรพากรเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บ ...

สรรพากรคาดภาษี"58-ต่ำเป้าแสนล. คลังพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า-เหตุปัจจัยลบยังมีเยอะ

ข่าวสด

8 ธ.ค. 2557 
... ในปีงบประมาณ 2558 ตั้งเป้าขยายตัวจากปีก่อนหน้าถึง 14% จากปกติที่จะตั้งเป้าขยายตัวจากปีก่อนหน้า 7-8% เท่านั้น ที่สำคัญยังสวนทางกับอัตราภาษีของกรมสรรพากรที่ลดลงทั้งอัตราภาษีนิติบุคคลเหลือ 20% และภาษีบุคคลธรรมดาเหลือ 35% นอกจากนี้ที่รัฐบาลประเมินว่าเศรษฐกิจปี 2558 จะขยายตัวได้ 4-5% คลังเห็นว่าคงไม่ถึงเป้า นอกจากนี้ยังมีปัญหาเบิกจ่ายลงทุนได้ช้า เป็นผลให้การเก็บภาษีไม่ได้ตามเป้า รวมถึงการที่เศรษฐกิจ ...

<< < หน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 > >>