ค้นหาโดยใช้คำค้น 

'ภาษีบุคคลธรรมดา'

<< < หน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 > >>

สรรพากรเชิญนักท่องเที่ยวเก็บใบเสร็จหักลดหย่อนภาษี รับสูญรายได้ 1,000ล้านบาท

ฐานเศรษฐกิจ

15 ธ.ค. 2557 
... นำเงินได้พึงประเมินไปรวมคำนวณกับเงินได้พึงประเมินอื่นของตน เพื่อเสียภาษีเงินได้ในนามของแต่ละคน นับซึ่เป็นการปิดช่องว่างจากการที่บุคคลแยกไปจัดตั้งคณะบุคคลหลายๆ คณะ เพื่อหวังจะลดจำนวนเงินได้พึงประเมินที่จะต้องนำไปหักภาษีให้เหลือน้อยลง โดยกฎหมายดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากสภาแล้ว มีผลบังคับใช้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ดังนั้น ต่อไปคณะบุคคลต้องนำรายได้ไปยื่นเสียภาษีบุคคลธรรมดาในต้นปี 2559

ขรก.ไม่รอด-สรรพากรลุยรีดภาษี เน้นงด.3หมื่นขึ้นไป-พบตีมึนไม่ยอมยื่นเสียปลายปี

ข่าวสด

15 ธ.ค. 2557 
... โดนรีดภาษี คลังกำชับสรรพากรร่วมกรมบัญชีกลาง ตรวจสอบข้าราชการที่มีรายได้ตั้งแต่เดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป ว่าเสียภาษีถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หลังพบเบาะแสบางส่วนยื่นเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายต่ำ และไม่ยื่นเสียภาษีบุคคลธรรมดา รายงานกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สั่งการให้กรมสรรพากรประสานงานร่วมกับทางกรมบัญชีกลาง ตรวจสอบการเสียภาษีของข้าราชการที่มีรายได้ตั้งแต่เดือน ละ 30,000 บาทขึ้นไป ว่ายื่นแบบและจ่ายภาษีครบ ...

รัฐลุยตรวจข้าราชการเสียภาษีถูกต้องหรือไม่

เดลินิวส์

15 ธ.ค. 2557 
... มีรายได้ตั้งแต่เดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป ว่าได้ยื่นแบบและจ่ายภาษีครบถ้วนหรือไม่ เนื่องจากเบื้องต้นพบว่ามีข้าราชการจำนวนมาก ที่เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต่ำกว่าภาษีต้องเสียจริง เมื่อถึงปลายปีไม่ยื่นแบบเสียภาษีบุคคลธรรมดาและชำระภาษีเพิ่มให้ครบตามที่กำหนดไว้ หากตรวจสอบแล้ว จะช่วยทำให้การเก็บภาษีของกรมสรรพากรที่ต่ำกว่าเป้าหมายปรับตัวดีขึ้นที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้เร่งให้กรมสรรพากรเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บ ...

สรรพากรคาดภาษี"58-ต่ำเป้าแสนล. คลังพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า-เหตุปัจจัยลบยังมีเยอะ

ข่าวสด

8 ธ.ค. 2557 
... ในปีงบประมาณ 2558 ตั้งเป้าขยายตัวจากปีก่อนหน้าถึง 14% จากปกติที่จะตั้งเป้าขยายตัวจากปีก่อนหน้า 7-8% เท่านั้น ที่สำคัญยังสวนทางกับอัตราภาษีของกรมสรรพากรที่ลดลงทั้งอัตราภาษีนิติบุคคลเหลือ 20% และภาษีบุคคลธรรมดาเหลือ 35% นอกจากนี้ที่รัฐบาลประเมินว่าเศรษฐกิจปี 2558 จะขยายตัวได้ 4-5% คลังเห็นว่าคงไม่ถึงเป้า นอกจากนี้ยังมีปัญหาเบิกจ่ายลงทุนได้ช้า เป็นผลให้การเก็บภาษีไม่ได้ตามเป้า รวมถึงการที่เศรษฐกิจ ...

บลจ.ยูโอบีเสนอขายกองตราสารหนี้ 3 ปี ผลตอบแทน 3.75% ต่อปี

ฐานเศรษฐกิจ

2 ธ.ค. 2557 
... ที่มีนโยบายลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีอายุโครงการประมาณ 3 ปี ผลตอบแทนโดยรวมจะอยู่ที่ประมาณ 3.75% ต่อปี และจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกๆ 3 เดือน จนกว่าจะครบกำหนดอายุโครงการหรือเลิกโครงการ ไม่เสียภาษีบุคคลธรรมดา ซึ่งจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และอาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ ...
       

กูรูชี้แนวตีฝ่า 4 โจทย์ท้าทายประเทศ

ฐานเศรษฐกิจ

28 พ.ย. 2557 
... ไปยังสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ยังคงเป็นปัญหาวินัยทางการคลังอยู่ ขณะที่โครงสร้างภาษี 2 ชนิด(ภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) และ ภาษีนิติบุคคล)พบว่าแวตมีบทบาทน้อยลง อนาคตทำให้รัฐบาลหันมาเน้นภาษีบุคคลธรรมดามากขึ้นโดยมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและขยายฐานภาษี เพราะเทียบอัตราการจัดเก็บไทยอยู่ที่ 7% อาเซียน 12% และเฉลี่ยทั้งโลก 15% นายสมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยทีดีอาร์ไอกล่าวถึงวิธีแก้ ...

จี้รัฐบาล'จริงใจ'แก้คอร์รัปชัน

สำนักข่าวเนชั่น

25 พ.ย. 2557 
... สอบควบคุม และ 5.รัฐสามารถซ่อนเร้นภาระการคลังได้ ด้วยการโอนภารกิจการคลังให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทำ ทั้งที่หากหนี้สถาบันการเงินเหล่านี้เพิ่มขึ้นมาก รัฐก็ต้องเข้าไปอุ้มอยู่ดี แนะเพิ่มแวต-ขยายฐานภาษีบุคคลธรรมดา นายนณริฏ กล่าวต่อว่า จากการศึกษาภาพการคลังในอนาคต 30 ปีข้างหน้า โดยเทียบเคียงกับประสบการณ์ หรือพัฒนาการของต่างประเทศ แล้วมาปรับด้วยปัจจัยที่เป็นบริบทของประเทศไทย พบว่า ปัจจุบันไทยมี ...

สนช.เห็นชอบแก้ กม.เก็บภาษีอุดช่องโหว่ "ดารา-ดีเจ-หมอ-ฟรีแลนซ์"เลี่ยงลดจ่ายเข้ารัฐ

สยามรัฐรายวัน

21 พ.ย. 2557 
... และเหตุผลว่า กฎหมายดังกล่าวจะอุดช่องโหว่ ที่ประชาชนทำอาชีพอิสระ ได้แก่ นักแสดง นักจัดการรายการ แพทย์ ทนายความเป็นต้น ที่ไปจดทะเบียนในห้างหุ่นส่วนสามัญและคณะบุคคล เพื่อกระจายฐานภาษีเพื่อให้การเสียภาษีบุคคลธรรมดาแบบก้าวหน้าน้อยลง ยกตัวอย่าง บุคคลธรรมดามีรายได้ปีละ 10 ล้านบาท ปกติจะต้องเสียภาษีร้อยละ 35 แต่บุคคลดังกล่าว ไปจดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนฯและตั้งคณะบุคคลขึ้นมา 10 คณะ และกระจายรายได้ของตัว ...

สนช.ผ่านกฎหมาย 7 ฉบับรวด รับหลักการกม.เก็บภาษีนักแสดง

แนวหน้า

21 พ.ย. 2557 
... การบังคับใช้ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวจะอุดช่องโหว่ ที่ประชาชนทำอาชีพอิสระ ได้แก่ นักแสดง นักจัดการรายการ แพทย์ ทนายความเป็นต้น ที่ไปจดทะเบียนในห้างหุ่นส่วนสามัญและคณะบุคคล เพื่อกระจายฐานภาษีเพื่อให้การเสียภาษีบุคคลธรรมดาแบบก้าวหน้าน้อยลง หากกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในปีนี้ จะสามารถทำให้รัฐบาล สามารถจัดเก็บภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558 ได้ทันที และทำให้รัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่ม ...

สนช.เห็นชอบแก้ กม.เก็บภาษีอุดช่องโหว่อาชีพอิสระ

ฐานเศรษฐกิจ

21 พ.ย. 2557 
... และเหตุผลว่า กฎหมายดังกล่าวจะอุดช่องโหว่ ที่ประชาชนทำอาชีพอิสระ ได้แก่ นักแสดง นักจัดการรายการ แพทย์ ทนายความเป็นต้น ที่ไปจดทะเบียนในห้างหุ่นส่วนสามัญและคณะบุคคล เพื่อกระจายฐานภาษีเพื่อให้การเสียภาษีบุคคลธรรมดาแบบก้าวหน้าน้อยลง ยกตัวอย่าง บุคคลธรรมดามีรายได้ปีละ 10 ล้านบาท ปกติจะต้องเสียภาษีร้อยละ 35 แต่บุคคลดังกล่าว ไปจดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนฯและตั้งคณะบุคคลขึ้นมา 10 คณะ และกระจายรายได้ของตัว ...

<< < หน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 > >>