ค้นหาโดยใช้คำค้น 

'ภาษีบุคคลธรรมดา'

<< < หน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 8 > >>

เปิดสารพัดภาษีคนไทยต้องจ่าย

เดลินิวส์

5 มี.ค. 2558 
... ห่วงว่าร่างกฎหมายนี้จะไม่สามารถสร้างความเป็นธรรมได้จริงในทางปฏิบัติรวมถึงอาจมีผู้เลี่ยงการเสียภาษีในส่วนนี้ด้วยการไปตั้งเป็นกองทุนสาธารณกุศลพร้อมเสนอให้ปรับแก้การจัดเก็บเป็นแบบขั้นบันไดเหมือนการเก็บภาษีบุคคลธรรมดาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขณะที่ ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะถูกนำมาจัดเก็บภาษีแทนภาษีการถือครองทรัพย์สินปัจจุบันซึ่งจัดเก็บโดยกฎหมาย 2 ฉบับ คือพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและ ...

ผู้มีรายได้ดาหน้า แห่ยื่นขอคืนภาษี

แนวหน้า

2 มี.ค. 2558 
... เร็ว ซึ่งเจ้าหน้าที่สรรพากรอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆว่ามีการขอคืนภาษีถูกต้องหรือไม่ การยื่นเสียภาษีครั้งนี้ผู้บริหารกรมสรรพากรได้ให้นโยบายการตรวจสอบการคืนภาษีเข้มงวดกว่าทุกปีเพราะอัตราภาษีบุคคลธรรมดาลดลงทำให้การเก็บภาษีลดลง อีกทั้งมีการหักลดหย่อนจำนวนมาก ทำให้ต้องเรียกหลักฐานเงินได้และการหักลดหย่อนมาตรวจสอบทั้งหมด “ที่ผ่านมา หากผู้ยื่นเสียภาษีและขอคืนภาษีจำนวนน้อย กรมสรรพากรจะคืน ...

เล็งต่ออายุลดภาษีแอลทีเอฟ/ฐานะการคลังไทยปึ้ก/เคเอฟซีเปิดตัวแสตมป์"ไลน์"

ข่าวสด

28 ม.ค. 2558 
... ศรีสุพรรณ รมช.คลัง กล่าวว่าคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาขยายเวลามาตรการลดหย่อนภาษีการลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาว หรือ แอลทีเอฟ ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2559 ขณะนี้มีหลายแนวทาง เช่น การจำกัดวงเงินการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาทั้งหมดทุกกรณีห้ามเกิน 1.2 ล้านบาทต่อปี และการลดหย่อนภาษี แอลทีเอฟก็อยู่ในส่วนนี้ด้วย นอกจากนี้ ยังพิจารณาว่า ให้การลดหย่อยภาษีแอลทีเอฟแยกออกมาเหมือนเดิม แต่ปิดช่องโหว่ของมาตรการในเรื่องของเวลา ...

ฐานะการคลังไทยปึ้ก/เคเอฟซีเปิดตัวแสตมป์"ไลน์"/เล็งต่ออายุลดภาษีแอลทีเอฟ

ข่าวสด

27 ม.ค. 2558 
... วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง กล่าวว่าคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาขยายเวลามาตรการลดหย่อนภาษีการลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาว หรือแอลทีเอฟ ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2559 ขณะนี้มีหลายแนวทาง เช่น การจำกัดวงเงินการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาทั้งหมดทุกรณีห้ามเกิน 1.2 ล้านบาทต่อปี และการลดหย่อยภาษีแอลทีเอฟก็อยู่ในส่วนนี้ด้วย นอกจากนี้ ยังพิจารณาว่า ให้การลดหย่อยภาษีแอลทีเอฟแยกออกมาเหมือนเดิม แต่ปิดช่องโหว่ของมาตรการในเรื่อง ...

คลังรื้อตัวเลขการเก็บภาษีปีงบประมาณ’58

แนวหน้า

26 ม.ค. 2558 
... 89 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 1 แสนล้านบาท บนสมมุติฐานให้คงภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบุคคลธรรมดาไว้ในอัตรา 10% จากเดิมที่มีแผนจะลดเหลือ 5% เพื่อลดภาระผู้มีรายได้เป็นเงินเดือน และให้สอดคล้องกับอัตราภาษีบุคคลธรรมดาที่ลดลง กรมสรรพสามิตมีเป้าเก็บภาษี 4.96 แสนล้านบาท เพิ่มจากปีก่อนหน้า 4.8 หมื่นล้านบาท เพราะจะมีการปรับเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลจากปัจจุบัน 3.25 บาทต่อลิตร อีกไม่เกิน 2 บาทต่อ ...
       

"สมหมาย"ดึงเอกชนร่วมยกเครื่องภาษีทั้งระบบเสร็จใน9เดือน

ประชาชาติธุรกิจ

22 ม.ค. 2558 
... เช่น ภาษีเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ อย่างกรณีชาเขียว เป็นต้น, การเสนอร่าง พ.ร.บ.ภาษีมลพิษทางน้ำ, การตัดสินใจมาตรการลดหย่อนภาษี LTF, การลดภาษีนิติบุคคลให้เหลือ 20% เป็นการถาวร, การปรับโครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดา และการพิจารณาค่าลดหย่อนต่าง ๆ ให้เหมาะสม รวมถึงการพิจารณาภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ติดตามข่าวสาร ผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ www.facebook.com/PrachachatOnline ทวิตเตอร์ @prachachat

ปีงบ59เคาะรายได้2.33ล้านล้าน

ฐานเศรษฐกิจ

20 ม.ค. 2558 
... จะได้รับการยกเว้น ก่อนเสนอสู่การพิจารณาระดับนโยบาย ขณะเดียวกันทั้ง 3 กรมภาษีต้องเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและอุดรูรั่วภาษีในทุกด้าน โดยเฉพาะกรมสรรพากร ได้สั่งให้มีการส่งทีมเข้าไปกำกับตรวจสอบผู้เสียภาษีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเพื่อให้การยื่นแสดงรายการรายได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ขณะที่แนวทางปฏิรูปภาษีอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของรัฐบาล โดยพิจารณาจากสถานการณ์จริงด้านเศรษฐกิจและสังคม ...

"ภาษีมรดก"ผ่านฉลุย

ข่าวสด

19 ธ.ค. 2557 
... ยังไม่มีสมาชิก สนช. เสนอให้มีการเปลี่ยนอัตราการเก็บภาษีมรดกที่กระทรวงการคลังเสนอให้เก็บ 10% ของมรดกที่ผู้ได้รับเกิน 50 ล้านบาท มีสมาชิกบางรายเสนอให้มีการเก็บภาษีมรดกแบบอัตราก้าวหน้าเหมือนภาษีการเก็บภาษีบุคคลธรรมดา ซึ่งก็ได้ชี้แจงไปว่าอัตรา 10% เป็นอัตราที่เหมาะสม ผู้เสียภาษียอมรับได้ คลังไม่ต้องการเก็บภาษีมรดกแบบอัตราก้าวหน้า เพราะอาจจะสูงเกินไปและทำให้เศรษฐีนำเงินหนีออกไปนอกประเทศ? อย่างไรก็ตาม ...

สรรพากรเชิญนักท่องเที่ยวเก็บใบเสร็จหักลดหย่อนภาษี รับสูญรายได้ 1,000ล้านบาท

ฐานเศรษฐกิจ

15 ธ.ค. 2557 
... นำเงินได้พึงประเมินไปรวมคำนวณกับเงินได้พึงประเมินอื่นของตน เพื่อเสียภาษีเงินได้ในนามของแต่ละคน นับซึ่เป็นการปิดช่องว่างจากการที่บุคคลแยกไปจัดตั้งคณะบุคคลหลายๆ คณะ เพื่อหวังจะลดจำนวนเงินได้พึงประเมินที่จะต้องนำไปหักภาษีให้เหลือน้อยลง โดยกฎหมายดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจากสภาแล้ว มีผลบังคับใช้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ดังนั้น ต่อไปคณะบุคคลต้องนำรายได้ไปยื่นเสียภาษีบุคคลธรรมดาในต้นปี 2559

ขรก.ไม่รอด-สรรพากรลุยรีดภาษี เน้นงด.3หมื่นขึ้นไป-พบตีมึนไม่ยอมยื่นเสียปลายปี

ข่าวสด

15 ธ.ค. 2557 
... โดนรีดภาษี คลังกำชับสรรพากรร่วมกรมบัญชีกลาง ตรวจสอบข้าราชการที่มีรายได้ตั้งแต่เดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป ว่าเสียภาษีถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หลังพบเบาะแสบางส่วนยื่นเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายต่ำ และไม่ยื่นเสียภาษีบุคคลธรรมดา รายงานกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สั่งการให้กรมสรรพากรประสานงานร่วมกับทางกรมบัญชีกลาง ตรวจสอบการเสียภาษีของข้าราชการที่มีรายได้ตั้งแต่เดือน ละ 30,000 บาทขึ้นไป ว่ายื่นแบบและจ่ายภาษีครบ ...

<< < หน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 8 > >>