ค้นหาโดยใช้คำค้น 

'ภาษีบุคคลธรรมดา'

<< < หน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

คสช.สั่งคลังออกพันธบัตรออมทรัพย์เพิ่มเติม

เดลินิวส์

21 ก.ค. 2557 
... ภาษีให้ คสช.พิจารณาแล้ว โดยอยู่ระหว่างรออนุมัติว่าจะให้ดำเนินการอย่างไร และช่วงใด เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่จะต้องดำเนินการให้เหมาะสมและรอบคอบที่สุด รวมถึงการขยายระยะเวลาลดภาษีนิติบุคคลและภาษีบุคคลธรรมดาที่ได้เสนอขยายเวลามาตรการดังกล่าวไปแล้ว รอเพียงการอนุมัติอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีกฎหมายหลายตัวต้องปรับแก้ หรือออกกฎหมายใหม่ คงต้องรอ คสช.พิจารณาก่อน แต่ในส่วนที่กระทรวงการคลังสามารถดำเนินการได้ ...

คลังรอคสช.ไฟเขียวปฎิรูปภาษี

สำนักข่าวเนชั่น

21 ก.ค. 2557 
... คสช.) พิจารณาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอ คสช.อนุมัติว่าจะให้ดำเนินการอย่างไร และในช่วงใด เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่จะต้องดำเนินการให้เหมาะสมและรอบคอบที่สุด รวมถึงการขยายระยะเวลาลดภาษีนิติบุคคลและภาษีบุคคลธรรมดาที่ได้เสนอขยายเวลามาตรการดังกล่าวไปแล้ว รอเพียงการอนุมัติอย่างเป็นทางการ "มีกฎหมายหลายตัวต้องปรับแก้ หรือออกกฎหมายใหม่ คงต้องรอ คสช.พิจารณาก่อน แต่ในส่วนที่กระทรวงการคลังสามารถดำเนินการได้ ...

คสช.สั่งคลังออกพันธบัตรออมทรัพย์เพิ่มเติม

เดลินิวส์

21 ก.ค. 2557 
... ภาษีให้ คสช.พิจารณาแล้ว โดยอยู่ระหว่างรออนุมัติว่าจะให้ดำเนินการอย่างไร และช่วงใด เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่จะต้องดำเนินการให้เหมาะสมและรอบคอบที่สุด รวมถึงการขยายระยะเวลาลดภาษีนิติบุคคลและภาษีบุคคลธรรมดาที่ได้เสนอขยายเวลามาตรการดังกล่าวไปแล้ว รอเพียงการอนุมัติอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีกฎหมายหลายตัวต้องปรับแก้ หรือออกกฎหมายใหม่ คงต้องรอ คสช.พิจารณาก่อน แต่ในส่วนที่กระทรวงการคลังสามารถดำเนินการได้ ...

สรรพากรสั่งบริษัทบัญชีดูภาษีลูกค้าให้เป๊ะ ป้องกันการถูกปรับย้อนหลัง20%

แนวหน้า

21 ก.ค. 2557 
... แต่ละกรมดึงข้อมูลการเสียภาษีของแต่ละแห่งมาดูเพื่อป้องกันการเลี่ยงภาษี ซึ่งจะทำให้จัดเก็บรายได้ดีขึ้น การปรับโครงสร้างภาษีของกรมสรรพากรเน้นในเรื่องการกระจายรายได้ สร้างความเป็นธรรมซึ่งในส่วนของภาษีบุคคลธรรมดาที่จะปรับโครงสร้างใหม่ ทั้งสิทธิลดหย่อนต่างๆ ในส่วนบุคคลปีละ 6 หมื่นบาทที่เคยมีแนวคิดจะเป็น 1.2 แสนบาท นั้นต้องศึกษาอีกครั้ง เพราะการปรับขั้นภาษีจาก 5 เป็น 7 ขั้นที่มีผลในปีภาษี 2556 ทำให้ ...

จับตาเพิ่ม"แวต"10%-ปีหน้า เอาจริง!หรือแค่กระตุ้นเศรษฐกิจ

ข่าวสด

20 ก.ค. 2557 
... ขยายเวลาลดภาษีแวตออกไป 1 ปี ถือว่าเดินมาถูกทางแล้ว ส่วนปีหน้าจะขึ้นแวตเป็น 10% หรือไม่ ยังไม่แน่ ขึ้นกับ สิ่งแวดล้อมหลายอย่างที่ต้องนำมาพิจารณา"!?? นอกจากนี้ กรมสรรพากรได้เสนอ คสช. ให้ขยายเวลาการลดภาษีบุคคลธรรมดาเป็น 7 อัตรา และลดภาษีนิติบุคคลเป็น 20% ออกไปอีก 1 ปี หลังจากนั้นค่อยมาพิจารณาอีกครั้งว่าจะแก้ไขกฎหมายมีการลดภาษีเป็นการถาวรหรือไม่ ผลจากประกาศของคสช.เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำให้ทั้ง ...
       

บริษัทลูกเอสซีจีทุ่ม500ล้านฮุบพาเนลเวิลด์

สำนักข่าวเนชั่น

4 ก.ค. 2557 
... ได้ประโยชน์จาก คสช.เร่งฟื้นฟูประเทศ เพราะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเป็น 1 นโยบายเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) การจ่ายเงินจำนำข้าวคืนชาวนา การทบทวนโครงสร้างราคาพลังงาน การปรับค่าลดหย่อนเสียภาษีบุคคลธรรมดา น่าจะช่วยให้ประชาชนมีรายได้สำหรับการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อการบริโภคภายในประเทศ ดังนั้นความต้องการวัสดุก่อสร้างขั้นพื้นฐาน เช่น ปูนซีเมนต์ กระดาษ บรรจุภัณฑ์ และพลาสติก ...

คสช.ฟื้นความเชื่อมั่นต่ออายุ1ปีลดภาษี'3ประเภท'

สำนักข่าวเนชั่น

3 ก.ค. 2557 
... อัตราเดิม 5 ขั้นอัตรา ตามเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตรา 5 - 35% ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค.2558 เพื่อความสมดุลและเป็นธรรมโดยให้ผู้มีรายได้น้อยชำระภาษีน้อย ผู้มีรายได้มากควรชำระภาษีมาก ทั้งนี้การจัดเก็บภาษีบุคคลธรรมดาในอัตราดังกล่าวในทำให้ผู้มีรายได้รายได้ระหว่าง 0-300,000 บาทแรกจะเสียภาษีในอัตรา 5% ของรายได้สุทธิต่อปี ส่วนผู้มีเงินได้สุทธิ ระหว่าง 300,001 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท จะถูกเก็บภาษีใน ...

คสช.ไฟเขียวมาตรการฟื้นเศรษฐกิจ

สำนักข่าวเนชั่น

2 ก.ค. 2557 
... เดิม 5 ขั้นอัตรา ตามเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตรา 5 - 35% ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2558 เพื่อความสมดุลและเป็นธรรมโดยให้ผู้มีรายได้น้อยชำระภาษีน้อย ผู้มีรายได้มากควรชำระภาษีมาก ทั้งนี้การจัดเก็บภาษีบุคคลธรรมดาในอัตราดังกล่าวในทำให้ผู้มีรายได้รายได้ระหว่าง 0-300,000 บาทแรกจะเสียภาษีในอัตรา 5% ของรายได้สุทธิต่อปี ส่วนผู้มีเงินได้สุทธิ ระหว่าง 300,001 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท จะถูกเก็บภาษีในอัตรา ...

คสช.ต่ออายุมาตรการลดภาษีอีก1ปี

สำนักข่าวเนชั่น

2 ก.ค. 2557 
คสช.ไฟเขียว ต่ออายุมาตรการลดภาษี บุคคลธรรมดา-นิติบุคคล-VAT ไปอีก 1 ปี ร.อ.นายแพทย์ยงยุทธ มัยลาภ ทีมโฆษก คสช. กล่าวว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เห็นชอบให้ขยายเวลามาตรการปรับลด อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีนิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ไปอีก 1 ปี โดยในส่วนของภาษีบุคคลธรรมดา และภาษีนิติบุคคล จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.58 ขณะที่ภาษีมูลค่าเพิ่ม จะมีผลตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค.57 ถึง 30 ก ...

คสช.ให้คงอัตราภาษี VAT-ภาษีบุคคลธรรมดา-นิติบุคคลอีก 1 ปี

ฐานเศรษฐกิจ

2 ก.ค. 2557 
พ.อ.วินธัย สุวารี รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) แถลงผลการประชุม คสช. เกี่ยวกับมาตรการฟื้นฟูความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดย คสช.เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงการคลังเสนอเกี่ยวกับมาตรการฟื้นฟูความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาการปรับลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปอีก 1 ปี ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาการปรับลดภาษีทั้ง 3 ประเภท ...

<< < หน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>