ค้นหาโดยใช้คำค้น 

'ภาษีบุคคลธรรมดา'

<< < หน้าที่  1 2 3 4 5 6 > >>

สนช.เห็นชอบแก้ กม.เก็บภาษีอุดช่องโหว่ "ดารา-ดีเจ-หมอ-ฟรีแลนซ์"เลี่ยงลดจ่ายเข้ารัฐ

สยามรัฐรายวัน

21 พ.ย. 2557 
... และเหตุผลว่า กฎหมายดังกล่าวจะอุดช่องโหว่ ที่ประชาชนทำอาชีพอิสระ ได้แก่ นักแสดง นักจัดการรายการ แพทย์ ทนายความเป็นต้น ที่ไปจดทะเบียนในห้างหุ่นส่วนสามัญและคณะบุคคล เพื่อกระจายฐานภาษีเพื่อให้การเสียภาษีบุคคลธรรมดาแบบก้าวหน้าน้อยลง ยกตัวอย่าง บุคคลธรรมดามีรายได้ปีละ 10 ล้านบาท ปกติจะต้องเสียภาษีร้อยละ 35 แต่บุคคลดังกล่าว ไปจดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนฯและตั้งคณะบุคคลขึ้นมา 10 คณะ และกระจายรายได้ของตัว ...

สนช.ผ่านกฎหมาย 7 ฉบับรวด รับหลักการกม.เก็บภาษีนักแสดง

แนวหน้า

21 พ.ย. 2557 
... การบังคับใช้ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวจะอุดช่องโหว่ ที่ประชาชนทำอาชีพอิสระ ได้แก่ นักแสดง นักจัดการรายการ แพทย์ ทนายความเป็นต้น ที่ไปจดทะเบียนในห้างหุ่นส่วนสามัญและคณะบุคคล เพื่อกระจายฐานภาษีเพื่อให้การเสียภาษีบุคคลธรรมดาแบบก้าวหน้าน้อยลง หากกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในปีนี้ จะสามารถทำให้รัฐบาล สามารถจัดเก็บภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558 ได้ทันที และทำให้รัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่ม ...

สนช.เห็นชอบแก้ กม.เก็บภาษีอุดช่องโหว่อาชีพอิสระ

ฐานเศรษฐกิจ

21 พ.ย. 2557 
... และเหตุผลว่า กฎหมายดังกล่าวจะอุดช่องโหว่ ที่ประชาชนทำอาชีพอิสระ ได้แก่ นักแสดง นักจัดการรายการ แพทย์ ทนายความเป็นต้น ที่ไปจดทะเบียนในห้างหุ่นส่วนสามัญและคณะบุคคล เพื่อกระจายฐานภาษีเพื่อให้การเสียภาษีบุคคลธรรมดาแบบก้าวหน้าน้อยลง ยกตัวอย่าง บุคคลธรรมดามีรายได้ปีละ 10 ล้านบาท ปกติจะต้องเสียภาษีร้อยละ 35 แต่บุคคลดังกล่าว ไปจดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนฯและตั้งคณะบุคคลขึ้นมา 10 คณะ และกระจายรายได้ของตัว ...

สนช.เห็นชอบแก้ กม.เก็บภาษีอุดช่องโหว่ "ดารา-ดีเจ-หมอ-ฟรีแลนซ์"ลดจ่ายเข้ารัฐ

สยามรัฐรายวัน

21 พ.ย. 2557 
... และเหตุผลว่า กฎหมายดังกล่าวจะอุดช่องโหว่ ที่ประชาชนทำอาชีพอิสระ ได้แก่ นักแสดง นักจัดการรายการ แพทย์ ทนายความเป็นต้น ที่ไปจดทะเบียนในห้างหุ่นส่วนสามัญและคณะบุคคล เพื่อกระจายฐานภาษีเพื่อให้การเสียภาษีบุคคลธรรมดาแบบก้าวหน้าน้อยลง ยกตัวอย่าง บุคคลธรรมดามีรายได้ปีละ 10 ล้านบาท ปกติจะต้องเสียภาษีร้อยละ 35 แต่บุคคลดังกล่าว ไปจดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนฯและตั้งคณะบุคคลขึ้นมา 10 คณะ และกระจายรายได้ของตัว ...

คลังฮึดเร่งสปีดเต็มสูบ ชี้ภาษีเดือนแรกงบปี 58 ยังวืด

ประชาชาติธุรกิจ

17 พ.ย. 2557 
... 1,000 ล้านบาท หรือ 0.7% เนื่องจากการเก็บภาษีของกรมศุลกากร และกรมสรรพสามิตต่ำกว่าเป้า จากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว สำหรับการเก็บภาษีของกรมสรรพากรได้ 1.11 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ 2% เนื่องจากการเก็บภาษีบุคคลธรรมดาได้เกินเป้า แต่การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) และภาษีนิติบุคคล ยังเก็บได้ต่ำกว่าเป้า ด้านกรมสรรพสามิตเก็บภาษีได้ 3.37 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่าเป้า 2% เนื่องจากภาษีรถยนต์เก็บภาษีได้ต่ำกว่าเป้า ...
       

คลังฮึดเร่งสปีดเต็มสูบ ชี้ภาษีเดือนแรกงบปี58ยังวืด

ข่าวสด

17 พ.ย. 2557 
... 1,000 ล้านบาท หรือ 0.7% เนื่องจากการเก็บภาษีของกรมศุลกากร และกรมสรรพสามิตต่ำกว่าเป้า จากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว สำหรับการเก็บภาษีของกรมสรรพากรได้ 1.11 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ 2% เนื่องจากการเก็บภาษีบุคคลธรรมดาได้เกินเป้า แต่การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) และภาษีนิติบุคคล ยังเก็บได้ต่ำกว่าเป้า ด้านกรมสรรพสามิตเก็บภาษีได้ 3.37 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่าเป้า 2% เนื่องจากภาษีรถยนต์เก็บภาษีได้ต่ำกว่าเป้า ...

คลังเก็บภาษีเดือนแรกงบ'58"ต่ำเป้า"

ไทยโพสต์

17 พ.ย. 2557 
... ต่ำกว่าเป้าจากเศรษฐกิจที่ชะลอ และผลกระทบจากมาตรการรถคันแรก ทำให้การเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์ต่ำกว่าเป้า สำหรับการเก็บภาษีของกรมสรรพากรได้ 1.11 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2% เนื่องจากการเก็บภาษีบุคคลธรรมดาทำได้เกินเป้า แต่การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) และภาษีนิติบุคคล ยังเก็บได้ต่ำกว่าเป้า ด้านกรมสรรพสามิตเก็บภาษีได้ 3.37 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่าเป้า 2% เนื่องจากภาษีรถยนต์เก็บภาษีได้ต่ำกว่า ...

ประเดิมงบปี’58ไม่สดใส คลังรับรีดภาษี เดือนต.ค.พลาดเป้าพันล.

แนวหน้า

17 พ.ย. 2557 
... ยังต่ำกว่าเป้า จากเศรษฐกิจที่ชะลอ และผลกระทบจากมาตรการรถคันแรกทำให้การเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์ต่ำกว่าเป้า แบ่งเป็น การเก็บภาษีของกรมสรรพากรได้ 1.11 แสนล้านบาทสูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ 2% เนื่องจากการเก็บภาษีบุคคลธรรมดาได้เกินเป้า แต่การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) และภาษีนิติบุคคลยังเก็บได้ต่ำกว่าเป้า ด้านกรมสรรพสามิตเก็บภาษีได้ 3.37 หมื่นล้านบาทต่ำกว่าเป้า 2% เนื่องจากภาษีรถยนต์เก็บภาษีได้ต่ำกว่าเป้า ...

รัฐรีดรายได้เดือนแรกต่ำเป้าพันล้าน

เดลินิวส์

16 พ.ย. 2557 
... ตั้งไว้ เนื่องจากเศรษฐกิจที่ชะลอ และผลกระทบจากมาตรการรถคันแรกทำให้การเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์กว่าเป้าหมายสำหรับการเก็บภาษีของกรมสรรพากรได้ 111,000 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2% เนื่องจากการเก็บภาษีบุคคลธรรมดาได้เกินเป้าหมาย แต่การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) และภาษีนิติบุคคล ยังเก็บได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ด้านกรมสรรพสามิตเก็บภาษีได้ 33,700 ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย 2% เนื่องจากภาษีรถยนต์เก็บภาษีได้ ...

คลังคืนความสุขให้"มนุษย์เงินเดือน" ประกาศลดภาษีบุคคลธรรมดาเฉลี่ย5%-มีผลทันที

ข่าวสด

12 พ.ย. 2557 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลทันทียืดอายุลดภาษีบุคคลธรรมดาอีก 1 ปี รายได้ 1-3 แสนเสียภาษี 5% จากเดิม 10% ส่วน 5-7 แสนเสีย 15% จากเดิม 20% 1-2 ล้านบาท จากเดิม 30% ลดเหลือ 25% เกิน 4 ล้านเก็บ 35% จากเดิม 37% ผู้สื่อข่าวรายงานว่าราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ออกตามความในประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 576 พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 3 พ.ย.2557) ลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดา โดยมีผล ...

<< < หน้าที่  1 2 3 4 5 6 > >>