ค้นหาโดยใช้คำค้น 

'ภัยแล้ง'

<< < หน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

ไทวัสดุ ชวนชาวไทยร่วมบริจาคสร้างฝายโครงการป่ารักษ์น้ำ

ThaiPR.net

5 ต.ค. 2560 
... อย่างเด่นชัด ทางบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด จึงขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในการซื้อปูนซีเมนต์ เพื่อสนับสนุนการสร้างฝายชะลอน้ำ ผ่านกล่องรับบริจาคที่ตั้งอยู่ในร้านไทวัสดุ โฮมเวิร์ค และบ้านแอนด์บียอนด์ทุกสาขาทั่วประเทศ "เพราะปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม ดินถล่ม ไม่ใช่เรื่องไกลตัวของพวกเราทุกคนอีกต่อไป ไทวัสดุจึงขอเป็นกลไกหนึ่งที่ร่วมผลักดันให้เกิดการพัฒนาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"

เลาะรั้วเกษตร : งบกลาง กับความยั่งยืน

แนวหน้า

29 ก.ย. 2560 
... 4 แสนล้านบาท งบกลางที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรฯ ในยุคของรัฐบาลชุดนี้ตั้งแต่ปี2557 เป็นต้นมา ที่สำคัญระดับพันล้านขึ้นไปมีอยู่หลายโครงการ เช่น ในปี 2557 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 2,377 ล้านบาท โครงการต่างๆ ที่ช่วยเหลือชาวสวนยางและผู้ประกอบการยาง 10,806 ล้านบาท สนับสนุนกิจกรรมเกษตรชุมชน 3,004 ล้านบาท โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 7,801 ล้านบาท ปี 2558-2559 ช่วยเหลือเกษตรกร ...

25 ปี อีสท์ วอเตอร์ “Steps of Growth” การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อการเติบโตสู่ความยั่งยืน

ThaiPR.net

28 ก.ย. 2560 
... ชุมชนในพื้นที่ กรมชลประทาน และผู้ใช้น้ำ ที่ช่วยหล่อหลอมพัฒนาให้ อีสท์ วอเตอร์ เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนและเป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำครบวงจรอย่างทุกวันนี้ เหตุการณ์หนึ่งที่ทุกคนคงไม่มีวันลืม คือวิกฤตภัยแล้งเมื่อปี 2548 "น้ำ" ในอ่างเก็บน้ำทุกแห่งเหือดแห้ง ชาวบ้านไม่มีน้ำดื่มน้ำกิน อุตสาหกรรมต้องลดการใช้น้ำ ผลผลิตจากภาคการเกษตรตกต่ำ ทุกภาคส่วนต้องทำงานประสานกันเพื่อประคองให้เศรษฐกิจของประเทศไปรอด ...

รายงานพิเศษ : จับตา..แผนพัฒนาลุ่มน้ำพรมโหด แก้วิกฤติน้ำเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

แนวหน้า

26 ก.ย. 2560 
... ดังกล่าวขึ้นมา ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่า ในการศึกษาแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้ำดังกล่าว พบว่า หากต้องการให้น้ำมีเพียงพอรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว และสามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และปัญหาอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน จะต้องดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำให้เต็มศักยภาพทั้งการสร้างแหล่งเก็บกักน้ำแห่งใหม่ การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำเดิม การก่อสร้างอาคารควบคุม ...

ภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวและการเคลื่อนย้ายของเงินทุนเป็นปัจจัยหนุน ขณะที่ความเสี่ยงจากความขัดแย้งระหว่างประเทศเป็นปัจจัยกดดันนักลงทุน โดยดัชนีฯ เดือนกันยายน 60 ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ในภาวะร้อนแรงเป็นเดือนแรกในรอบ 7 เดือน

ThaiPR.net

25 ก.ย. 2560 
... ปีก่อน ประกอบกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานยังมีความล่าช้าซึ่งส่งผลให้อุตสาหกรรมก่อสร้างพลิกกลับมาหดตัว ส่วนอุตสาหกรรมที่ขยายตัวโดดเด่นในปีนี้คือ อุตสาหกรรมเกษตรที่ขยายตัวเร่งขึ้นอย่างรวดเร็วหลังปัญหาภัยแล้งคลี่คลายและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดีต่อเนื่องตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ในด้านนโยบายเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ +1.5% ต่อเนื่องตลอดทั้งปีนี้และปีหน้า ...
       

ปภ.จัดประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการการจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัย วาตภัย โคลนถล่ม และภัยแล้ง ครั้งที่ 1/2560

ThaiPR.net

22 ก.ย. 2560 
กรุงเทพฯ--22 ก.ย.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการการจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัย วาตภัย โคลนถล่ม และภัยแล้ง ครั้งที่ 1/2560 เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำแผนแม่บทฯ ฉบับปรับปรุง รวมถึงผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ตลอดจนพิจารณากรอบนโยบายและมาตรการการลดความเสี่ยงจากอุทกภัยในระดับพื้นที่และ ...

รัฐมนตรีเกษตรฯ รุดลงพื้นที่โคราช หารือหน่วยเกี่ยวข้องเตรียมแผนแก้ไขปัญหาน้ำต้นทุนของเขื่อนลำตะคองก่อนเข้าแล้ง หลังพบปริมาณน้ำเก็บกักเฉลี่ยเพียง 35 % สั่งกรมชลฯ เตรียมศึกษาแผนทำอ่างพวงตามแนวทางศาสตร์พระราชาผันน้ำจากเขื่อนป่าสักฯ เข้าเขื่อนลำตะคอง

ThaiPR.net

22 ก.ย. 2560 
... ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมชี้แจงสถานการณ์น้ำ การเพาะปลูกในเขตชลประทาน การปฏิบัติการฝนหลวง และ แนวทางการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา ว่า แม้ว่าภาพรวมในปีนี้จะมีปริมาณฝนมากกว่าปีก่อนๆ ส่งผลให้น้ำในเขื่อนต่างๆ มีมากกว่าปีก่อนๆ แต่บางพื้นที่ยังมีปริมาณฝนไม่มากนัก โดยเขื่อนที่ ...

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ลงพื้นที่โคราช

ThaiPR.net

22 ก.ย. 2560 
กรุงเทพฯ--22 ก.ย.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการบูรณาการปฏิบัติการฝนหลวง พร้อมประชุมชี้แจงสถานการณ์น้ำ การเพาะปลูกในเขตชลประทาน และ แนวทางการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ เขื่อนลำตะคอง จ.นครราชสีมา

ฝนหลวงฯ เปิดอาคารปฏิบัติการหลังใหม่ พร้อมดำเนินงานฝนหลวงและพัฒนาภารกิจ

ThaiPR.net

22 ก.ย. 2560 
... บ้านฉาง จังหวัดระยอง พร้อมกล่าวว่า "กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นหน่วยงานสำคัญในการบริหารจัดการน้ำในชั้นบรรยากาศ โดยการใช้ "ศาสตร์ของพระราชา" ในการทำฝนหลวงและ ดัดแปรสภาพอากาศ เพื่อบรรเทาภัยพิบัติทั้งภัยแล้งและปัญหาฝนทิ้งช่วง โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออก ที่เกิดวิกฤติให้ผ่านพ้นไปได้หลายครั้งหลายครา ดังนั้น การที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีอาคารสำนักงานของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก จึงเป็นสิ่ง ...

กษ. สั่งการฝนหลวงฯ เร่งเติมน้ำในเขื่อนลำตะคองเพิ่ม หวั่นน้ำไม่พอต่อการเพาะปลูกฤดูแล้ง

ThaiPR.net

21 ก.ย. 2560 
... จะมีฝนตกลงมาบ้าง แต่โดยรวมก็มีน้ำไหลเข้าเขื่อนน้อยมาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้เตรียม ความพร้อมด้วยการให้ปรับแผนปฏิบัติการฝนหลวงเร่งเติมน้ำในเขื่อนลำตะคองเพิ่มเติม เพื่อลดความเสี่ยง ต่อการเกิดภัยแล้งเฉพาะพื้นที่ที่จะเกิดขึ้น สำหรับแนวทางในการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำ กระทรวงเกษตรฯ ได้กำหนดนโยบาย การดำเนินการช่วยเหลือทั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดยมีเป้าหมายบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอตามลำดับความ ...

<< < หน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>