ค้นหาโดยใช้คำค้น 

'ฝนตกหนัก'

<< < หน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัย 28 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง พร้อมเฝ้าระวังภาวะฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2560

ThaiPR.net

29 มี.ค. 2560 
... และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหาย แจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือน และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยด่วนแล้ว อย่างไรก็ตาม พื้นที่ภาคใต้จะมีฝนตกหนัก บางแห่งในช่วง 1 – 2 วันนี้ ปภ. จึงได้ประสานจังหวัดจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ และเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด รวมถึงเตรียมพร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที นาย ...

ปภ.แนะเรียนรู้ป้องกัน แก้ไขเหตุฉุกเฉิน เพิ่มความระมัดระวังในการเล่นน้ำ...เที่ยวทะเลปลอดภัย

ThaiPR.net

28 มี.ค. 2560 
... และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวทะเลอย่างปลอดภัย ดังนี้ เตรียมพร้อม – เที่ยวทะเลปลอดภัยตรวจสอบสภาพอากาศ โดยติดตามพยากรณ์อากาศ หากมีประกาศเตือนคลื่นซัดฝั่ง พายุลมแรง หรือ ฝนตกหนัก ควรงดหรือเลื่อนการเดินทาง เปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยว ตรวจสอบสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว อาทิ ระดับความลึก ความสูง และความแรงของคลื่น กระแสลม หากเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ให้หลีกเลี่ยงการเล่นน้ำ ...

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัย 25 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ 25 - 29 มี.ค. 59

ThaiPR.net

28 มี.ค. 2560 
... ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ส่วนช่วงวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2560 จะเกิดพายุฤดูร้อนครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขณะที่ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่ง ปภ.จึงได้ประสานทุกจังหวัดเตรียมรับมือพายุฤดูร้อน โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย อีกทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ...

ปภ. ประสานจังหวัดเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนจากสภาพอากาศแปรปรวน ช่วงวันที่ 25 - 29 มีนาคม 2560

ThaiPR.net

28 มี.ค. 2560 
... ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ 25 - 29 มีนาคม 2560 ในขณะที่ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด จัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็ว และวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที รวมถึง ...

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัย 26 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ 26 - 29 มี.ค. 60

ThaiPR.net

28 มี.ค. 2560 
... ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ส่วนช่วงวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2560 จะเกิดพายุฤดูร้อนครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขณะที่ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่ง ปภ.จึงได้ประสานทุกจังหวัดเตรียมรับมือพายุฤดูร้อน โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย อีกทั้งจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ...
       

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัย 26 จังหวัด ประสานจังหวัดเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ 27 - 29 มี.ค. 60

ThaiPR.net

28 มี.ค. 2560 
... จากการติดตามสภาพอากาศ พบว่า ในช่วงวันที่ 27 – 29 มีนาคม 2560 จะมีพายุฤดูร้อนเพิ่มมากขึ้นครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขณะที่ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่ง ปภ.จึงได้ประสานให้จังหวัดดังกล่าวจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ เฝ้าระวังสถานการณ์ภัย รวมถึงเตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที ...

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัย 28 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมเฝ้าระวังภาวะฝนตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงวันที่ 28 – 29 มี.ค. 60

ThaiPR.net

28 มี.ค. 2560 
... กระทรวงการคลังฯ โดยด่วนแล้วอย่างไรก็ตาม ในช่วงวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2560 พื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลางมีแนวโน้มที่จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลดลง ขณะที่ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้น และฝนตกหนักบางแห่ง ปภ. จึงได้ประสานจังหวัดจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ และเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด รวมถึงเตรียมพร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ...

ตั้งหน่วย‘ฝนหลวง’ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ เร่งบินเพิ่มปริมาณน้ำ

แนวหน้า

26 มี.ค. 2560 
... จะเกิดพายุฤดูร้อนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ส่วนวันที่ 27-29 มีนาคม จะเกิดพายุฤดูร้อนครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล ขณะที่ภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่ง นายฉัตรชัย กล่าวต่อไปว่า ทาง ปภ.ได้ประสานทุกจังหวัดเตรียมรับมือสถานการณ์ดังกล่าว โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญ ...

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัย 22 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน พร้อมเตือนเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนช่วงวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2560

ThaiPR.net

23 มี.ค. 2560 
... ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ช่วงวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2560 เกิดพายุฤดูร้อนเพิ่มมากขึ้นครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่ง ปภ.จึงได้ประสานจังหวัดในพื้นที่ดังกล่าวเตรียมรับมือพายุฝนฟ้าคะนอง โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย พร้อมจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและ ...

หญิงเปรูรอดตายปาฏิหาริย์! เหตุน้ำโคลนถล่มไหลเชี่ยว(ชมคลิป)

แนวหน้า

17 มี.ค. 2560 
... ทั้งนี้หลายพื้นที่ของเปรู โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคตะวันตกอยู่ระหว่างเผชิญสภาพฝนตกน้ำท่วมรุนแรง ก่อความเสียหายบริเวณกว้าง แต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพิ่มเติมอีก โดยผลกระทบจากฝนตกน้ำท่วมในเปรูปีนี้ ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 62 คน บ้านเรือนพังเสียหายอีกกว่า 12,000 หลังคาเรือน ขณะที่คาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะยังดำเนินต่อไป เนื่องจากพยากรณ์ว่าจะเกิดฝนตกหนักต่อไปอีกอย่างน้อย 2 สัปดาห์

<< < หน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>