ค้นหาโดยใช้คำค้น 

'ธนาคารออมสิน'

<< < หน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

ภาพข่าว: บสย. ร่วมกับธนาคาร 4 แห่ง จัดมหกรรมการเงินเพื่อรายย่อย

ThaiPR.net

31 พ.ค. 2559 
... นิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง นายจตุฤทธิ์ จันทรกานต์ รองผู้จัดการทั่วไปสายงานสนับสนุน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยผู้แทนจากธนาคารที่สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารออมสินธนาคารกรุงเทพ ธนาคารทิสโก้ และธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ร่วมเปิดงานมหกรรมการเงินเพื่อรายย่อย เปิดตัวสินเชื่อเพื่อรายย่อย และการค้ำประกันสินเชื่อMicro Entrepreneurs ระยะที่ 2 โดยประเดิม ...

ภาพข่าว: “ไอแบงก์ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559”

ThaiPR.net

31 พ.ค. 2559 
... ตำแหน่ง ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือก ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ มนต์ชัย รัตนเสถียร และปิยวรรณ ล่ามกิจจา กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการธนาคารอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งมีมติเลือก วิทัย รัตนากร รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ เป็นกรรมการธนาคาร แทน นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย ที่ขอลาออก เนื่องจากมีภารกิจอื่น และมีมติเลือก วีณา เดชาชัยนิรันดร์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ธนาคารอิสลามแห่ง ...

สศก.เกาะติด‘ตลาดเกษตรกร’ ยืนยันสินค้ามีคุณภาพปลอดภัย

แนวหน้า

31 พ.ค. 2559 
... เริ่มเป็นสินค้าใหม่มากขึ้น มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และเป็นสินค้าที่มีคุณลักษณะเฉพาะถิ่น ซึ่งจากนโยบายที่ต้องการให้มีภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ขณะนี้มีตลาดที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐวิสาหกิจ เช่น ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 57 โดยมีการสนับสนุนจำพวกเต็นท์ ถุงพลาสติก และป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น สำหรับข้อเสนอแนะ คือ ควรพัฒนารูปแบบการบรรจุภัณฑ์เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มให้มากยิ่งขึ้น และ ควร ...

ออมสินสนับสนุนเงินสามล้าน ประกวดชุมชนประชารัฐสีชมพู

แนวหน้า

31 พ.ค. 2559 
... ภายใต้คำขวัญ“ประชาคิด ออมสินส่งเสริม ประชาเริ่ม ออมสินร่วมสร้าง” โดยการประกวดชุมชนประชารัฐสีชมพู เกิดขึ้นตามแนวความคิดสร้างชุมชนด้วยประชา สร้างชีวาด้วยพลังรัฐ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารออมสินและชุมชน รวมทั้งสนับสนุนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการประสานพลังทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาประเทศ เป็นโครงการที่เปิดโครงการให้ชุมชนทั่วประเทศได้เข้าร่วมประกวดการพัฒนาชุมชนของตนเองในด้าน ...

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี

แนวหน้า

30 พ.ค. 2559 
... จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเรืองแสง เมื่อส่องภายใต้รังสีเหนือม่วงธปท. จะนำธนบัตรที่ระลึกฯ ออกใช้ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 โดยจ่ายแลกพร้อมแผ่นบรรจุในราคา 100 บาท รายได้ส่วนต่างจากการจ่ายแลกธนบัตรทั้งหมดจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชาชนที่สนใจสามารถติดต่อขอแลกซื้อได้ที่ธนาคารพาณิชย์ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
       

บสย.-4 แบงก์บุกตลาดสดบางกะปิ จัดมหกรรมการเงินเพื่อรายย่อย ปล่อยกู้-ค้ำฯ 1,000 แผง

ThaiPR.net

30 พ.ค. 2559 
... ทั่วไปสายงานสนับสนุน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า บสย.ได้ผนึก 4 ธนาคารที่สนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารทิสโก้ ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย และธนาคารออมสิน ร่วมกันจัดงานมหกรรมการเงินเพื่อรายย่อยเป็นครั้งแรก เปิดตัวสินเชื่อเพื่อรายย่อย และการค้ำประกันสินเชื่อ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2 โดยประเดิมจัดกิจกรรมที่ตลาดสด บางกะปิ และตลาดข้างเคียง มี ...

สะเก็ดล้านนา : 30 พฤษภาคม 2559

แนวหน้า

30 พ.ค. 2559 
... เด็กอยู่ร่วม 40 คน มีบันไดเดียว เตือนเหตุการณ์ไม่คาดคิดจะเกิดอีกหลายแห่งทั้งรัฐเอกชน หากหน่วยงานไม่ใส่ใจความปลอดภัย... nn น้ำใจเมตตาคนไทย หลั่งไหลบริจาคเงินสิ่งของไม่ขาด ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผอ.ธนาคารออมสิน มอบ พิเชฐ ธรรมวิภาค ผู้ช่วย ผอ.ธนาคารออมสิน สายกิจการสาขา 3 และอนงค์ สุริยะโชค ผอ.ธนาคารออมสิน ภาค 9 นำเงินบริจาคในเครือออมสิน 1,300,000 บาท มอบให้ญาติผู้เสียชีวิต 17 ราย และผู้บาดเจ็บ 5 คน ...

กอช.เร่งเดินสายป้อนข้อมูลประชาชน จูงใจออมตังค์ไว้ใช้หลังเกษียณ

แนวหน้า

28 พ.ค. 2559 
... 60 ปี จะครบกำหนด 25 กันยายน 2559 นี้ จึงต้องการให้ผู้ที่เข้าหลักเกณฑ์สามารถใช้สิทธิมาขอสมัครเข้ากองทุนได้ทันเวลา ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กอช.ได้ร่วมมือกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และสำนักงานประกันสังคม ในการให้ข้อมูลและเปิดรับสมาชิก โดยสถานะกองทุนล่าสุดมีสมาชิก 4.23 แสนราย ถือว่าจำนวนสมาชิกยังมีไม่มาก เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1.5 ล้านราย การ ...

กอช. ผนึกกำลังกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เดินหน้าขยายผลประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์เงินบำนาญสำหรับแรงงานนอกระบบ

ThaiPR.net

27 พ.ค. 2559 
... ขับเคลื่อนการส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ ให้ก้าวสู่ความสำเร็จในการเพิ่มจำนวนสมาชิกกองทุนอย่างต่อเนื่องต่อไป ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลการสมัครสมาชิก กอช. และข้อมูลสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกได้ที่ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โทร. 02-017-0789 กด 0 และที่ www.nsf.or.th และ facebook/กองทุนการออมแห่งชาติ หรือติดต่อที่หน่วยรับสมัครสมาชิก ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

‘ก.พาณิชย์’จับมือ‘สยามแม็คโคร’ ป้อนวัตถุดิบราคาถูกให้‘หนูณิชย์’

แนวหน้า

27 พ.ค. 2559 
... 2,204 ร้าน และภาคใต้ 804 ร้าน โดยจากนี้จะยังพยายามเพิ่มร้านให้มากขึ้น น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่ากรมได้ให้การช่วยเหลือร้านหนูณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการ โดยได้ประสานให้ธนาคารออมสินและกรุงไทย เข้ามาช่วยเหลือด้านเงินทุนให้กับร้านค้า ประสานไปยังบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ช่วยจำหน่ายก๊าซหุงต้มในราคาถูก ซึ่งปัจจุบันสามารถซื้อได้เดือนละ 10 ถังและกำลังเจรจาขอเพิ่มให้อยู่ ส่วน ...

<< < หน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>