ค้นหาโดยใช้คำค้น 

'ทะเบียนราษฎร'

<< < หน้าที่  1 2 3 4 > >>

สมช.ไม่ฟันบึ้มโยงอุยกูร์ ชี้ไทยมีจุดอ่อนใช้อาวุธ-เข้าออกประเทศ

สยามรัฐรายวัน

2 ก.ย. 2558 
... รัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาอีก 2 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาไบโอแมตทริกซ์ของประเทศ หรือการเก็บชุดจ้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนทางด้านกายภาพ ตลอดจนความมั่นคงด้านอื่นๆ ทั้งทะเบียนราษฎร ทะเบียนรถยนต์ ทะเบียนสูติบัตร ทะเบียนอาชญากรรม ทะเบียนผู้ต้องขังที่อยู่ในกระทรวงยุติธรรม และกรมราชทัณฑ์ รวมถึงทะเบียนอินเตอร์โพลล์ ของตำรวจสากล เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง เนื่องจากเป็นความ ...

สรรพากรร่าง กม.ดึงขาโจ๋ 15 ปีเข้าฐานภาษี ชาวนายื่นแบบรายได้

ประชาชาติธุรกิจ

2 ก.ย. 2558 
... นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งมอบหมายให้กระทรวงการคลังศึกษาหาแนวทางแก้ปัญหาการเสียภาษี เช่น การเสียภาษีซ้ำซ้อน การรั่วไหลของภาษี รวมถึงลดขั้นตอนการเสียภาษี พัฒนาฐานข้อมูลการเสียภาษีให้เชื่อมโยงกับข้อมูลทะเบียนราษฎรกับบริการภาครัฐทั้งระบบ เช่น รายได้ของชาวนา เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ เช่น รถไฟฟรี รถขนส่งมวลชนฟรี เป็นต้น โดยให้มีการยกร่างกฎหมายและอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทย นายประสงค์ ...

สนช.นัดลงมติ14สิงหา สอย248สส. ลุ้นสูญพันธุ์ปมแก้รธน.

แนวหน้า

7 ส.ค. 2558 
... กว่า 60ล้านบาท ว่า มีการตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) ซึ่งคณะทำงานร่วมฯมีมติเห็นชอบสั่งฟ้อง นางจุฑามาศ แล้ว ตั้งแต่วันที่ 27กรกฎาคม รายงานข่าวจาก ปปช.แจ้งว่า หลัง อสส.มีคำสั่งดังกล่าวแล้วในวันที่ 7 สิงหาคม ปปช.จะส่งหนังสือแจ้ง นางจุฑามาศ ตามที่อยู่ทะเบียนราษฎร เพื่อให้มารายงานตัวกับอสส.เพื่อนำตัวส่งฟ้องศาลต่อไป ซึ่งปกติจะให้เวลา 15วัน โดยมีข้อมูลว่า นางจุฑามาศ ยังอยู่ในประเทศไทย

'อสส.'สั่งฟ้อง!'อดีตผู้ว่าฯททท.' รับสินบน60ล้านจัดเทศกาลหนัง

แนวหน้า

6 ส.ค. 2558 
... ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 97 รายงานข่าวจากสำนักงาน ป.ป.ช.กล่าวถึงกรณีนี้ว่า หลังจาก อสส.มีคำสั่งดังกล่าวนั้น ในวันที่ 7 ส.ค.58 จะส่งหนังสือให้กับนางจุฑามาศ ในที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร ให้มารายงานตัวกับ อสส.เพื่อนำตัวส่งฟ้องต่อไป ตามปกติแล้วให้เวลาภายในระยะเวลา 15 วัน และส่วนใหญ่จะนัดให้มาในวันจันทร์ เพื่อยื่นประกันตัวได้ทันที แต่หากไม่มารายงานตัว ป.ป.ช.จะขอให้ศาลออกหมายจับ ...

อสส.สั่งฟ้อง!'อดีตผู้ว่าฯททท.' ปมเรียกเงิน60ล.จัดเทศกาลหนัง

แนวหน้า

6 ส.ค. 2558 
... ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 97 รายงานข่าวจากสำนักงาน ป.ป.ช.กล่าวถึงกรณีนี้ว่า หลังจาก อสส.มีคำสั่งดังกล่าวนั้น ในวันที่ 7 ส.ค.58 จะส่งหนังสือให้กับนางจุฑามาศ ในที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร ให้มารายงานตัวกับ อสส.เพื่อนำตัวส่งฟ้องต่อไป ตามปกติแล้วให้เวลาภายในระยะเวลา 15 วัน และส่วนใหญ่จะนัดให้มาในวันจันทร์ เพื่อยื่นประกันตัวได้ทันที แต่หากไม่มารายงานตัว ป.ป.ช.จะขอให้ศาลออกหมายจับ ...
       

เครือข่ายส่งเสริมสิทธิแรงงานข้ามชาติเปิดข้อมูลรับการจัดลำดับการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกา

ThaiPR.net

28 ก.ค. 2558 
... ศาลและผู้ติดตามเท่านั้น ทั้งนี้ในประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าวได้ระบุแนวทางในการเดินทางในการออกนอกพื้นให้ให้กรมการจัดหางานจัดทำหนังสือรับรองรายชื่อพร้อมเลขประจำตัวของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร พร้อมกับหนังสือรับรองจากสถานทูต หรือที่เรียกว่า Certificate of Identity และหนังสือรับรองจากสำนักงานจัดหางานในเขตพื้นที่ ประกอบกับบัตรประจำตัวผู้ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ใน ...

เช็คให้ชัวร์! "คูปองทีวีดิจทัล" 21 จังหวัด+100 อำเภอ ที่จะหมดอายุ 31 ก.ค.นี้

ประชาชาติธุรกิจ

27 ก.ค. 2558 
... จังหวัดกาฬสินธุ์" ได้สิทธิ 1 อำเภอ ได้แก่ อ.ห้วยเม็ก "จังหวัดปราจีนบุรี" ได้สิทธิ 2 อำเภอ ได้แก่ 1) อ.บ้านสร้าง และ 2) อ.ศรีมโหสถ หากครัวเรือนใดอยู่ในพื้นที่ได้รับแจกคูปอง และมีชื่อผู้เป็นเจ้าบ้านตามทะเบียนราษฎร ก่อนวันที่ กสทช. แจกคูปองแล้ว แต่ยังไม่ได้รับคูปอง ให้ขอรับคูปองได้ที่ไปรษณีย์ในพื้นที่ หรือติดต่อเพิ่มเติมเบอร์โทรศัพท์ 1200 และรีบนำไปใช้สิทธิก่อน 31 ก.ค. นี้ ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ ...

จังหวัดสมุทรสงครามประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกกัลยาณมิตร ป.ป.ช. ระดับจังหวัด

สนข.กรมประชาสัมพันธ์

14 ก.ค. 2558 
... ป.ป.ช. ให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนเสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นกัลยาณมิตร ป.ป.ช. โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. เป็นบุคคลทั่วไป (มีภูมิลำเนาและหลักฐานทางทะเบียนราษฎรอยู่ในจังหวัด) มีหลักฐานปรากฏชัดเจนแสดงให้เห็นถึงการดำเนินชีวิต ครอบครัว อาชีพที่ดีงาม และการมีส่วนร่วมช่วยเหลือแก้ไขปัญหาพัฒนาชุมชนที่มีผลงานควรแก่การยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 2. เป็นผู้ ...

แวดวงนักปกครอง : 4 กรกฎาคม 2558

แนวหน้า

4 ก.ค. 2558 
... ให้บริการ จึงขออภัยประชาชนผู้มารับบริการที่อาจไม่ได้รับความสะดวกไว้ ณ ที่นี้ •โปรดทราบ!กรมการปกครองเพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่น LINEหากไม่ได้รับความสะดวกในการขอรับ บริการ อาทิ การบริการด้านทะเบียนราษฎร บัตรประจำตัวประชาชน การรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ณ ที่ว่าการอำเภอใด หรือต้องการแบ่งปันความประทับใจในการได้รับบริการ สามารถส่งข้อความและภาพ ผ่านแอพพลิเคชั่น LINEถึงกรมการปกครองได้ที่ ...

แวดวงนักปกครอง : 27 มิถุนายน 2558

แนวหน้า

27 มิ.ย. 2558 
... การแก้ไขปัญหาของเกษตรกร โดยเฉพาะปัญหาหนี้สินของเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาลครับ • โปรดทราบ ! กรมการปกครองเพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่น LINE หากไม่ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการ อาทิ การบริการด้านทะเบียนราษฎร บัตรประจำตัวประชาชน การรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ณ ที่ว่าการอำเภอใด หรือต้องการแบ่งปันความประทับใจในการได้รับบริการ สามารถส่งข้อความ และภาพ ผ่านแอพพลิเคชั่น LINE ถึงกรมการปกครองได้ ...

<< < หน้าที่  1 2 3 4 > >>