ค้นหาโดยใช้คำค้น 

'ทะเบียนราษฎร'

<< < หน้าที่  1 2 3 4 5 > >>

ชงตั้งอำเภอ "เทพรัตน" ชุมพร แหล่งทุเรียน-กาแฟ-กล้วยเล็บมือนาง

ประชาชาติธุรกิจ

13 ต.ค. 2558 
... ผู้นำชุมชนและชาวบ้านในอำเภอท่าแซะ เรียกร้องให้จัดตั้งอำเภอใหม่ โดยแยกออกจากอำเภอท่าแซะ เนื่องจากสภาพอำเภอท่าแซะในปัจจุบันมีพื้นที่กว้างไกล และมีประชากรแฝงที่อพยพเข้ามาทำกินแต่ไม่ได้ย้ายชื่อเข้ามาตามทะเบียนราษฎรเป็นจำนวนมาก การให้บริการประชาชน ตลอดจนการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยจึงไม่ทั่วถึงและไม่มีประสิทธิภาพ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชน จึงเสนอว่าสมควรมีการจัดตั้ง ...

ทุ่งครุให้ตรวจรายชื่อ คนที่ได้รับสัญชาติไทย

แนวหน้า

8 ต.ค. 2558 
... ด้วยสัญชาติ ซึ่งปัจจุบันมีบุคคลที่ได้รับอนุมัติให้ได้สัญชาติไทยแล้วทั้งกลุ่มเด็กนักเรียนและกลุ่มบุคคลทั่วไปเป็นจำนวนมาก ที่ได้รับการกำหนดเลขประจำตัวประชาชนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงสถานะทางทะเบียนราษฎรและทำบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ เขต จึงขอแจ้งตรวจสอบบัญชีรายชื่อบุคคลที่ได้รับอนุมัติให้ได้สัญชาติไทย ที่เว็บไซต์ของสำนักบริหารการ ...

กทม.เพิ่มจุดบริการด่วนมหานครรวม12จุด

สยามรัฐรายวัน

5 ต.ค. 2558 
... ปีนี้กว่าแสนแล้ว นางเบญทราย กียปัจจ์ ผู้ช่วยเลขาฯผู้ว่าฯกทม.และรองโฆษกกทม. เปิดเผยภายหลังประชุมคณะผู้บริหารกทม. ครั้งที่ 29/2558 ว่า ตามนโยบายม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ที่ประสงค์จะเพิ่มบริการงานทะเบียนราษฎรในเขตพื้นที่กทม. และการเพิ่มจุดบริการงานทะเบียนราษฎรในห้างสรรพสินค้า และตามสถานที่ต่างๆ เพื่อกระจายการบริการให้ครอบคลุมพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร เป็นการเพิ่มช่องทางให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎรและ ...

คลังถกเอกชนปรับดัชนีความ "ยาก-ง่าย" ทำธุรกิจ หวังปีหน้าธนาคารโลกจัดอันดับไทยขยับดีขึ้น

ประชาชาติธุรกิจ

5 ต.ค. 2558 
... ศึกษา 300 เมตร ควรยกเว้นสถานบันเทิงที่อยู่ในเขตสถานศึกษาที่จำหน่ายสุราให้นักท่องเที่ยว และกรณีห้ามขายสุราหลังเวลา 14.00-17.00 น. ควรยกเว้นในส่วนของโรงแรม และ 6) ข้อเสนออื่น ๆ อาทิ ขอให้แก้ไข พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์สามารถเชื่อมข้อมูลได้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและยืนยันตัวตน หรือวิธีการคำนวณภาษีกรณี ผู้ประกอบการได้สิทธิ์ BOI ขอให้ใช้แนวทางตีความของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ ...

ฝ่าวงล้อม...ดงจัดสรรรังสิต แจ้งเกิด "สยามไฮวิลล์"

ประชาชาติธุรกิจ

2 ต.ค. 2558 
... สามารถเชื่อมต่อไปยังพื้นที่อื่น ๆ ได้สะดวก และอยู่ใกล้สถานศึกษาสำคัญ เช่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รวมถึงตลาดไท มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ข้อมูลจากทะเบียนราษฎรปี 2558 ระบุว่า อำเภอคลองหลวงมีประชากรทั้งสิ้น 257,777 คน นอกจากนั้นยังมีประชากรแฝงจำนวนมาก ขณะที่ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ระบุว่า ปี 2558 พื้นที่อำเภอคลองหลวง ...
       

ข่าวสั้น : 26 กันยายน 2558

แนวหน้า

26 ก.ย. 2558 
แจ้งสถิติผู้มาใช้บริการทะเบียน นายรักษา สุทิน ผอ.เขตบางกอกใหญ่ แจ้งว่า ในเดือนสิงหาคม 2558 สำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตบางกอกใหญ่ให้บริการประชาชน ดังนี้ งานทะเบียนราษฎร เช่น การแจ้งย้ายที่อยู่แจ้งเกิด แจ้งตาย เป็นต้น มีผู้มาใช้บริการ จำนวน 1,623 ราย งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน เช่น ขอมีบัตรใหม่ขอเปลี่ยนบัตร เป็นต้น จำนวน 1,497 ราย งานทะเบียนทั่วไป เช่น จดทะเบียนสมรส หย่า รับรองบุตร เปลี่ยนชื่อตัว ...

แวดวงนักปกครอง : 26 กันยายน 2558

แนวหน้า

26 ก.ย. 2558 
... เรื่องระบบจองคิวอัจฉริยะ รางวัลผลงานดีเด่น ศุภสันส์ ภูมิไชยา เรื่องการประเมินความพึงพอใจของประชาชนด้วยเครื่องประเมินความพึงพอใจแบบอัตโนมัติ และ ว่าที่ ร.ต.ภาณุพงศ์ ศิริ เรื่อง Drive Thru สู่งานทะเบียนราษฎรแจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ ไม่ต้องลงจากรถ • สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง ขอจัดส่ง“สมุดภาพปักปันเขตแดน ร.ศ.124” สำหรับเผยแพร่ ณ ที่ทำการปกครองจังหวัด/ที่ทำการปกครองอำเภอ แห่งละ 2 เล่ม หากได้ ...

ข่าวสั้น : 21 กันยายน 2558

แนวหน้า

21 ก.ย. 2558 
... สุข นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผอ.เขตบางนา แจ้งว่า เพื่อเป็นการขยายบริการด้านงานทะเบียนของเขตบางนา จึงได้เพิ่มจุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) ที่สถานีรถไฟฟ้าอุดมสุข โดยจะเปิดให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 10.00-19.00 น. ซึ่งเปิดทดลองให้บริการแล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1735262 ล้างถนน ทางเท้า ผิวจราจร นายสมโภช ...

แวดวงนักปกครอง : 19 กันยายน 2558

แนวหน้า

19 ก.ย. 2558 
... พุทธสุวรรณเรื่องระบบจองคิวอัจฉริยะรางวัลผลงานดีเด่นศุภสันส์ ภูมิไชยาเรื่องการประเมินความพึงพอใจของประชาชนด้วยเครื่องประเมินความพึงพอใจแบบอัตโนมัติ และว่าที่ ร.ต.ภาณุพงศ์ ศิริเรื่อง Drive Thru สู่งานทะเบียนราษฎรแจ้งเกิด แจ้งตายย้ายที่อยู่ ไม่ต้องลงจากรถ •จ.ชัยนาท โดยว่าที่ร.ต.ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ นอภ.เนินขามนำประชาชนร่วมปั่นจักรยานผ่านชุมชนเพื่อการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่พี่น้อง ...

แวดวงนักปกครอง : 12 กันยายน 2558

แนวหน้า

12 ก.ย. 2558 
... เพื่อหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ซึ่งใช้ที่ดินทำกินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการกู้ยืมเงินจากนายทุน แล้วถูกเอารัดเอาเปรียบไม่ให้เกษตรกรถูกยึดที่ดินทำกิน l หากพี่น้องประชาชนมีข้อปรึกษาหารือหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน แจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ สอบถามได้ที่ “ศูนย์บริการตอบปัญหา งานทะเบียนและบัตร” ได้ที่ โทร.1548 นาย..อำเภอน้อย

<< < หน้าที่  1 2 3 4 5 > >>