ค้นหาโดยใช้คำค้น 

'ทะเบียนราษฎร'

<< < หน้าที่  1 2 3 4 5 6 > >>

กสทช. ถกแจกคูปองรอบใหม่ให้บ้านพลาดสิทธิ์ - โหมประชาสัมพันธ์ก่อนยุติแอนะล็อก

ThaiPR.net

23 มิ.ย. 2559 
... ให้ประชาชนทราบโดยส่งเป็นจดหมาย โดยประชาชนจะสามารถแสดงตนขอรับสิทธิ์จากการใช้คูปองแบบเดิมเป็นการใช้บัตรประชาชนแบบเอนกประสงค์(Smart Card) เพื่อใช้ตรวจสอบผ่านระบบจัดการคูปองซึ่งเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง และถ่ายรูปผู้ใช้สิทธิ์ลงในระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาในส่วนการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้เข้าร่วมโครงการด้วย ส่วนการบริหารการจัดส่งกล่อง ...

กสท.ถกด่วน รัฐขอใช้คลื่นทีวีดิจิตอลสาธารณะ พีอาร์ “ประชารัฐ” สำนักงานเสนอใช้สมาร์ทการ์ดแจกคูปองรอบใหม่ / PSI ยื้อแก้ล็อกเลขช่อง

ThaiPR.net

23 มิ.ย. 2559 
... แรกไปแล้ว 13.6 ล้านครัวเรือน การสนับสนุนรอบใหม่นี้สำนักงานจะเปลี่ยนจากการใช้คูปองแบบเดิมเป็นการใช้บัตรประชาชนแบบเอนกประสงค์(Smart Card) เพื่อใช้ตรวจสอบผ่านระบบจัดการคูปองซึ่งเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง โดยหลังจากนี้จะดำเนินการเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติต่อไป นอกจากนี้มีวาระน่าติดตาม ได้แก่ วาระการลดหย่อนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีของสถานีโทรทัศน์กองทัพบก วาระการขอขยาย ...

6หน่วยงานลุยเชื่อมข้อมูลอิเล็กฯ หนุนลงทุนขจัดปัญหาจ่ายใต้โต๊ะ

แนวหน้า

15 มิ.ย. 2559 
... เพื่อต้องการขจัดความไม่รู้ต่างๆ ของประชาชนหรือผู้ติดต่อขออนุญาตทางราชการ กำหนดให้ทุกหน่วยงานรัฐออกคู่มือให้ประชาชน หากจะติดต่อขออนุญาตเรื่องนั้นๆ จะมีขั้นตอนหรือใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ ส่วนเรื่องเอกสารทะเบียนราษฎรก็ไม่จำเป็นต้องเรียกจากประชาชนอีก เพราะหน่วยงานรัฐมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว รวมถึงข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะ จะเชื่อมโยงระบบให้สามารถเรียกข้อมูลผ่านหน่วยงานต่อหน่วยงานได้ "กฎหมายดังกล่าวเมื่อประกาศใช้ ...

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

ThaiPR.net

15 มิ.ย. 2559 
... ละปี 2) สถาบันการเงินตามข้อ 1) จัดเก็บเอกสารแล้วส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรมสรรพากรเพื่อจัดเก็บข้อมูลและทำการตรวจสอบความถูกต้องในภายหลัง (Post Audit) 3) กรมสรรพากรเชื่อมโยงข้อมูลไปยังฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อประมวลข้อมูลผู้มีรายได้น้อย นำไปบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมแล้วนำไปใช้ในการจัดสวัสดิการสังคมภายใต้โครงการ e-Payment ภาครัฐในระยะต่อไป ...

มติครม.บิ๊กตู่14มิ.ย.59เนื้อหาสาระแน่นเอี๊ยดๆๆๆ

สยามรัฐรายวัน

14 มิ.ย. 2559 
... ละปี - สถาบันการเงินดังกล่าวจะจัดเก็บเอกาสารแล้วส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกรมสรรพากรเพื่อจัดเก็บข้อมูลและทำการตรวจสอบความถูกต้องในภายหลัง (Post Audit) - กรมสรรพากรเชื่อมโยงข้อมูลไปยังฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อประมวลข้อมูลผู้มีรายได้น้อย นำไปบูรณาการข้อมูลสวัสดิการสังคม แล้วนำไปใช้ในการจัดสวัสดิการสังคมภายใต้โครงการ e-Payment ภาครัฐในระยะต่อไป 3. ...
       

คนไร้สถานะยื่น”ครูหยุย”ผลักดันให้ออกกฎกระทรวงรับรอง

สยามรัฐรายวัน

14 มิ.ย. 2559 
... จึงขอให้กรรมาธิการฯช่วยผลักดันใน 3 ข้อ คือ 1ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกกฎกระทรวงตามมาตรา 7 ทวิของพ.ร.บ.สัญญาชาติ พ.ศ.2555 2.เด็กที่อยู่ในสถานสงเคราะห์โดยที่ไม่รู้ว่าพ่อแม่เป็นใครขอให้มีสัญชาติไทย และ3.เด็กที่มีเลขประจำตัว จี ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในสถานศึกษาซึ่งไม่ได้รับหลักฐานทะเบียนราษฎรมาแสดง จึงขอให้มีการออกเลขประจำตัว 13 หลักให้ ซึ่งข้อเรียกร้องของเครือข่ายนี้ทางคณะกรรมาธิการจะนำไปพิจารณาต่อไป

เครือข่ายสถานะบุคคลยื่น'ครูหยุย' ดัน'กฎกระทรวง'รับรองสถานะ

แนวหน้า

14 มิ.ย. 2559 
... กรรมาธิการฯ ช่วยผลักดันใน 3 ข้อ ดังนี้ 1.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกกฎกระทรวงตามมาตรา 7 ทวิของ พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.2555 2.เด็กที่อยู่ในสถานสงเคราะห์โดยที่ไม่รู้ว่าพ่อแม่เป็นใครขอให้มีสัญชาติไทย และ 3.เด็กที่มีเลขประจำตัว จี ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในสถานศึกษาซึ่งไม่ได้รับหลักฐานทะเบียนราษฎรมาแสดง จึงขอให้มีการออกเลขประจำตัว 13 หลักให้ ซึ่งข้อเรียกร้องของเครือข่ายนี้ ทางคณะกรรมาธิการฯ จะนำไปพิจารณาต่อไป

บทบาทของ IoT (Internet of things) ปัจจุบันสู่อนาคต

ThaiPR.net

11 พ.ค. 2559 
... พัฒนาไปสู่ความเป็น Smart City หรือเมืองอัจฉริยะ อันสอดรับกับนโยบาย Digital Economy ของรัฐบาลไทย ซึ่งจะเป็นการใช้เทคโนโลยีอย่างกว้างขวางและส่งผลโดยตรงสังคมไทยและการใช้ชีวิตของคนไทย ไม่ว่าจะเป็น ระบบทะเบียนราษฎร ข้อมูลสาธารณสุขของประชากร ระบบขนส่งเดินทาง และการศึกษา เน็ตแอพ บริษัทชั้นนำในการจัดการและบริหารข้อมูลระดับโลก เผยว่า Internet of Things คือแนวทางสำคัญที่ทำให้ธุรกิจต่างๆ สามารถเชื่อมต่อระบบ ...

“ปลัดมท.” คลอด 3 ภาระกิจ สั่งทุกจังหวัดเตรียมการสนับสนุนการออกเสียงประชามติ

สยามรัฐรายวัน

8 พ.ค. 2559 
... สาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างกว้างขวางและทั่วถึง 2. การอำนวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เช่น การสนับสนุนบุคคลากร สถานที่ การจัดหน่วยออกเสียง และตรวจสอบทะเบียนราษฎรในส่วนของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติทั่วประเทศ จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงของแต่ละหน่วยออกเสียงและแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงในทะเบียนบ้านไปยังเจ้าบ้านให้ทราบก่อนวันออกเสียงไม่ ...

บางนาแจ้งปิดงานทะเบียน

แนวหน้า

2 พ.ค. 2559 
นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการเขตบางนา กล่าวว่า ด้วยสำนักงานเขตบางนาจะทำการย้ายวัสดุ อุปกรณ์ และย้ายระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (ระบบทะเบียนราษฎร) ไปติดตั้ง ณ อาคารหลังใหม่ จึงมีความจำเป็นต้องปิดระบบการให้บริการเกี่ยวกับงานทะเบียน ดังนี้ ฝ่ายทะเบียน เขตบางนา ปิดให้บริการ ในวันที่ 5-9 พฤษภาคม 2559 โดยให้บริการเฉพาะการรับแจ้งตาย ระหว่างเวลา 08-00-16.00 น. เท่านั้น ส่วนจุดบริการด่วนมหานคร สถานีรถไฟฟ้า ...

<< < หน้าที่  1 2 3 4 5 6 > >>