ค้นหาโดยใช้คำค้น 

'ทะเบียนราษฎร'

<< < หน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>

กำนัน-ผญบ.ฮือยื่น

ข่าวสด

16 ธ.ค. 2557 
... สั้น พัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ นายกฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ กรมการปกครองได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ติดต่อขอรับบริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนได้ โดยให้อำเภอเปิดบริการนอกเวลาทำการปกติในวันที่ 3 หรือ 4 ม.ค. 2558 รวมทั้งเปิดคลินิกสัญชาติ (วังไชยา กรุงเทพฯ) ในวันดังกล่าวด้วย เพื่อปรึกษาช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา ...

ข่าวสั้น : 15 ธันวาคม 2557

แนวหน้า

15 ธ.ค. 2557 
... เกียรติขยายงานบริการภาครัฐสู่ประชาชน โดยจัดรถบริการเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ออกให้บริการด้านการทะเบียน เช่น ทำบัตรประจำตัวประชาชนทุกกรณี (ยกเว้นกรณีบัตรหาย) บริการตรวจสอบ คัด รับรอง รายการทะเบียนราษฎรและทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวก โดยวันที่ 15-19 ธันวาคม 2557 ที่โรงเรียนวัดราชโกษา เวลา 10.00-15.00 น. จึงขอเชิญชวนรับบริการ บึงกุ่มพัฒนาทำความสะอาด นายสุรเทพ ยุคุณธร ผช ...

ข่าวสั้น : 12 ธันวาคม 2557

แนวหน้า

12 ธ.ค. 2557 
... ก่อนเวลา นายบรรจง เหลืองรัตนมาศ ผอ.เขตบางกะปิ แจ้งว่า เขต จัดกิจกรรมเดือนแห่งการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยจะเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร ในกรณีทำบัตรประจำตัวประชาชน ย้ายที่อยู่แจ้งเกิด แจ้งตาย ก่อนเวลาทำการปกติครึ่งชั่วโมง จากเวลา 08.00-16.00 น. เป็นเวลา 07.30-16.00 น. ในวันจันทร์-ศุกร์ ตลอดเดือนธันวาคม 2557 จึงขอเชิญชวนใช้ ...

สมยศล่า"เสี่ยโจ้" ค่าหัว1ล. มัดแน่น"พงศ์พัฒน์"

ข่าวสด

2 ธ.ค. 2557 
... ชื่อสกุลพระราชทาน "อัครพงศ์ปรีชา" จากสำนักราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ส่งถึงกระทรวงมหาดไทย ล่าสุดกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเรียบร้อยแล้ว โดยจัดทำทะเบียนราษฎรของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เปลี่ยนกลับไปใช้นามสกุลเดิมคือ "สุวะดี" เป็นที่เรียบร้อย รายงานข่าวแจ้งอีกว่า กระทรวงมหาดไทยโดยสำนักทะเบียนราษฎร์ ได้ยกเลิกนามสกุล อัครพงศ์ปรีชา โดยผู้ที่ใช้นามสกุล ...

แวดวงนักปกครอง : 29 พฤศจิกายน 2557

แนวหน้า

29 พ.ย. 2557 
... และถนนราชดำเนินไปจนถึงหน้ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา • ตามติดภารกิจผู้บริหารของกรมการปกครอง กฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง และ ดลเดช พัฒนรัฐ รองอธิบดีกรมการปกครอง ร่วมประชุมระดับรัฐมนตรี ว่าด้วยการทะเบียนราษฎรและสถิติชีพในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองอธิบดีกรมการปกครอง ประชุมมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด • จันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน ประดิษฐ์ ยมานันท์ รอง ...
       

ไทยพร้อมร่วมมือจัดระเบียบฯ

เดลินิวส์

27 พ.ย. 2557 
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 พ.ย. ที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวสุนทรพจน์ ในโอกาสเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรี ว่าด้วย การทะเบียนราษฎรและสถิติชีพในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ตอนหนึ่งว่า ประเทศไทยตระหนักถึงหลักสิทธิประชาชนอันเป็นไปตามปฎิญญาสากล ว่าด้วย สิทธิมนุษยชนรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการจัดให้มีระบบการทะเบียนราษฏรที่ถูกต้อง ทั่วถึง และ สะดวกรวดเร็วพล.อ.อนุพงษ์ ...

ไทยพร้อมร่วมมือจัดระเบียบฯ

เดลินิวส์

27 พ.ย. 2557 
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 พ.ย. ที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวสุนทรพจน์ ในโอกาสเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรี ว่าด้วย การทะเบียนราษฎรและสถิติชีพในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ตอนหนึ่งว่า ประเทศไทยตระหนักถึงหลักสิทธิประชาชนอันเป็นไปตามปฎิญญาสากล ว่าด้วย สิทธิมนุษยชนรัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการจัดให้มีระบบการทะเบียนราษฏรที่ถูกต้อง ทั่วถึง และ สะดวกรวดเร็ว พล.อ.อนุพงษ์ ...

เปิดร่างพ.ร.บ.ภาษีการรับมรดก

สำนักข่าวเนชั่น

19 พ.ย. 2557 
... วิธีที่กำหนดในวรรคหนึ่ง หรือบุคคลนั้นออกไปนอกประเทศไทย ให้ใช้วิธีปิดหมายเอกสารนั้นในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ ที่อยู่หรือสำนักงานของบคคลนั้นหรือบ้านที่บุคคลนั้น มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฏหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรครั้งสุดท้าย หรือจะโฆษณาข้อความย่อในหนังสือพิมพ์ที่จำหน่ายเป็นปกติในท้องที่นั้นก็ได้ เมื่อได้ปฏิบัติตามวิธีดังกล่าวในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเป็นอันได้รับเอกสารนั้นแล้ว มาตรา 10 ...

คุณแหน : 15 พฤศจิกายน 2557

แนวหน้า

15 พ.ย. 2557 
... เดือนนี้... ?? ขนิษฐา กมลวัฒน์ จัดรางวัลประชาบดีให้บุคคล องค์กรสื่อมวลชน และบุคคลผู้อยู่ในภาวะยากลำบาก (บุคคลอยู่ในภาวะยากลำบาก 5 กลุ่มที่เปราะบางทางสังคมหรือด้อยโอกาสคือ คนยากจน-คนเร่ร่อน-คนไม่มีทะเบียนราษฎร-ผู้พ้นโทษและผู้ติดเชื้อเอชไอวีผู้ป่วยเอดส์) เป็นงานของ สท.พม. โดยกราบทูลเชิญ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานรางวัลเดือนธ.ค.นี้... ?? ราชินี 63 มีนัดไปพบกัน ...

ป.ร่วมคลี่ฆ่า สาวเจาะสะดือ

ข่าวสด

9 พ.ย. 2557 
... ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีผู้ปกครองของหญิงสาวรายหนึ่ง แจ้งเข้ามาเช่นกันว่าอาจจะเป็นบุตรสาวที่หายตัวไปก่อนที่จะพบศพประมาณ 3 วัน ซึ่งการแต่งกายคล้ายกัน ผิวขาว อายุประมาณ 17 ปี หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลฐานทะเบียนราษฎร เจ้าหน้าที่จึงได้ติดตามไปตรวจสอบ แต่พบว่ายังมีชีวิตอยู่เช่นเดียวกัน พ.ต.อ.วีระกล่าวว่า การประชุมในวันนี้ได้วางแผนเพื่อเริ่มต้นการสืบหาว่าผู้ตายนั้นเป็นใคร ซึ่งจำเป็นต้องเริ่มต้นนับหนึ่ง ...

<< < หน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>