ค้นหาโดยใช้คำค้น 

'ทะเบียนราษฎร'

<< < หน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

เปิดรายละเอียดร่างรธน.ฉบับปี58 รอชำแหละ!!ทุกมาตรา7วันซ้อน

แนวหน้า

19 เม.ย. 2558 
... แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้เขตละหนึ่งคน การคานวณเกณฑ์จานวนราษฎรต่อสมาชิกหนึ่งคน ให้คานวณโดยการนาจานวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง เฉลี่ยด้วยจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสองร้อยห้าสิบคน การคานวณจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี ให้คานวณโดยการนาจานวนราษฎร ต่อสมาชิกหนึ่งคน ...

ราชทัณฑ์เลยปล่อยตัวผู้ต้องขัง เนื่องในวันมหามงคล'5รอบ'

แนวหน้า

9 เม.ย. 2558 
... ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวซึ่ง เป็นผู้กระทำผิดในคดีเล็กน้อย เจ็บป่วยพิการ ทุพพลภาพ คนชรา และผู้ที่มีอายุไม่ถึง 20 ปี ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับตามที่ปรากฏในทะเบียนบ้านตามกฏหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรหรือทะเบียนรายตัวของเรือนจำในกรณีไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน และไม่ว่าในกรณีความผิดคดีเดียวหรือหลายคดี ต้องได้รับโทษจำคุกมาแล้วถึงวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ นายมาก(นามสมมุติ) ตัวแทนผู้ต้องขัง ...

ชงยืดอายุ คูปองดิจิทัล2เดือน รับเพิ่มสิทธิ์แลกกล่องไฮบริด

ประชาชาติธุรกิจ

8 เม.ย. 2558 
... แพงกว่าแต่ก็เป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคและเป็นผลดีต่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบทีวีดิจิทัลด้วย" ส่วนการขยายกลุ่มผู้ได้รับแจกคูปองให้ครอบคลุมกลุ่มอื่นๆยังไม่มีความคืบหน้าจากคสช. จึงจะแจกเฉพาะครัวเรือนในระบบทะเบียนราษฎรที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าบ้านเท่านั้น ปัจจุบัน กสทช.ได้แจกคูปองทีวีดิจิทัลไปแล้ว 8.3 ล้านครัวเรือน จากที่มีสิทธิ์ได้รับทั้งหมด 14.1 ล้านครัวเรือน (จะแจกครบ พ.ค.นี้) โดยมีประชาชนนำคูปองมาใช้สิทธิ์ ...

เข้มงวดต่ออายุบ.ทัวร์-มัคคุเทศก์

ข่าวสด

5 เม.ย. 2558 
ว่าที่ร้อยตรี อานุภาพ เกษรสุวรรณ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า ลงนามข้อตกลงร่วมกับนายดลเดช พัฒนรัฐ รองอธิบดีกรมการปกครอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง เพื่อให้กรมการท่องเที่ยวสามารถนำข้อมูลทะเบียนราษฎรในการพิจารณาออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ "เราจะขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของ ...

พมจ.ศรีสะเกษ เร่งส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ และบทบาทของคณะกรรมการ คณะทำงาน และผู้เกี่ยวข้องนากรพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

สนข.กรมประชาสัมพันธ์

3 เม.ย. 2558 
... ปัญหาที่เกิดขึ้น บางทีอาจจะนึกถึงผู้สูงอายุ วหรือผู้พิการ อย่างไรกาม สท. ได้นิยามความหมายของ “ผู้ด้อยโอกาส” ในเบื้องต้น หมายถึง 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มคนยากจน กลุ่มบุคคลเร่รอน กลุ่มผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร กลุ่มผู้พ้นโทษ และกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ซึ่งผู้ด้อยโอกาสไม่ว่าจะนิยามความหมายอย่างไรนั้น ก็เป็นกลุ่มคนที่กระจายอยู่ในทุกพื้นที่ของสังคม ที่มี ...
       

สืบจาก 'แฟลชไดรฟ์' จับฆาตกรฆ่าล้างครัว 'ปทุมวาสนา' (3)

คมชัดลึก

29 มี.ค. 2558 
... วันชัย รับบทบาทหลักในการรับงานมาจากผู้จ้างวานและจัดหาทีมสังหาร ตำรวจได้แกะรอยการเชื่อมต่อของนายวันชัยกับบุคคลอื่น ในห้วงระหว่างเกิดเหตุพบว่ามีการติดต่อกับนายพงษ์พันธุ์หลายครั้ง จึงได้ตรวจสอบข้อมูลในทะเบียนราษฎรแล้วนำภาพถ่ายมาให้กลุ่มผู้ต้องหาดู เพื่อสอบถามความเชื่อมโยง ซึ่งได้รับคำตอบจากนายอำนาจ หนึ่งในทีมสังหารว่า ในวันเกิดเหตุนายพงษ์พันธุ์ ทำหน้าที่ขับรถไปรับส่งยังบ้านเกิดเหตุ “ระหว่างอยู่บนรถ ...

สืบจากปิกอัพสีขาว....จับมือปืนยิงพระหมอ

คมชัดลึก

27 มี.ค. 2558 
... คนมีสีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ชุดสืบสวนมีความเชื่อว่าคดีนี้ก็เช่นกัน จึงพยายามตรวจสอบย้อนหลังกระทั่งพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนมีสีกลุ่มหนึ่งที่เข้าไปยุ่งเหยิงกับการตรวจสอบประวัติของผู้เสียชีวิตจากทะเบียนราษฎร จึงได้เชิญมาสอบถามกระทั่งพบสิ่งผิดปกติเชื่อมโยงไปยัง ด.ต.ชาญชัย สร้อยสังวาลย์ ตำรวจช่วยราชการงานปราบปรามยาเสพติด บก.ภ.จว.อุดรธานี ซึ่งมีความใกล้ชิดกับคนมีสีระดับบิ๊ก ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน ...

“หม่อมอุ๋ย”หนุน ก.ไอซีทีผนึกกำลัง CIO ภาครัฐเร่งขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล

ฐานเศรษฐกิจ

23 มี.ค. 2558 
... ของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้มอบหมายให้กระทรวงไอซีที กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ข้อมูลทะเบียนราษฎร ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และข้อมูลทะเบียนคนจน เพื่อนำไปใช้สนับสนุนมาตรการและนโยบายสำคัญของรัฐบาล ตลอดจนนำเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไทยยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และการรณรงค์ให้จัดทำ ...

รวบคุณหญิงเก๊อ้างเบื้องสูง

ข่าวสด

19 มี.ค. 2558 
... ตำรวจ กก.1 บก.ป.จับกุมตามหมายจับศาลแขวงนนทบุรี ข้อหาฉ้อโกง โดยครั้งนั้นแอบอ้างตัวเป็นคุณหญิง อ้างว่าเป็นภรรยานายตำรวจยศพล.ต.ต. ที่ผ่านมาเคยเปลี่ยนชื่อมาแล้วถึง 12 ครั้ง ระยะหลังได้ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนราษฎร เติมคำว่า "คุณหญิง" นำหน้าชื่ออีกด้วย ก่อนนำไปใช้ติดต่อราชการตามหน่วยงานต่างๆ โดยจะทำทีเข้าไปให้ความช่วยเหลือในโครงการต่างๆ หากใครไม่เชื่อก็จะนำบัตรที่มีคำนำหน้าว่า "คุณหญิง" ให้ดู การแสวง ...

เรียกสอบเจ้าของรพ. คลี่ปมสังหารพระหมอ

ข่าวสด

19 มี.ค. 2558 
... ด้านความ คืบหน้าคดี ผู้ช่วยผบ.ตร.เตรียมจำลองเหตุการณ์ จับระยะเวลาคนร้าย ขับรถมาถึงจุดสังหาร หลังมีภาพจากวงจรปิดขับรถผ่านใกล้ร.ร.บ้านตาด ขณะที่ ปลัดวังสามหมอ ยอมรับขอให้ปลัดอำเภอไชยวาน เช็กประวัติจากทะเบียนราษฎรจริง แล้วส่งข้อมูลทางไปรษณีย์ให้คนที่อยากรู้ ตามที่ นายวิเวทย์ส่งที่อยู่ให้ แต่ไม่รู้จักเจ้าของร.พ. คนดังกล่าว "พล.ต.อ.สมยศ" ผบ.ตร. เผยสั่งการให้ พล.ต.อ.จักรทิพย์ "รองผบ.ตร." เป็นหัวหน้าชุด ...

<< < หน้าที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>