ค้นหาโดยใช้คำค้น 

'ทะเบียนราษฎร'

<< < หน้าที่  1 2 3 > >>

แวดวงนักปกครอง : 4 กรกฎาคม 2558

แนวหน้า

4 ก.ค. 2558 
... ให้บริการ จึงขออภัยประชาชนผู้มารับบริการที่อาจไม่ได้รับความสะดวกไว้ ณ ที่นี้ •โปรดทราบ!กรมการปกครองเพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่น LINEหากไม่ได้รับความสะดวกในการขอรับ บริการ อาทิ การบริการด้านทะเบียนราษฎร บัตรประจำตัวประชาชน การรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ณ ที่ว่าการอำเภอใด หรือต้องการแบ่งปันความประทับใจในการได้รับบริการ สามารถส่งข้อความและภาพ ผ่านแอพพลิเคชั่น LINEถึงกรมการปกครองได้ที่ ...

แวดวงนักปกครอง : 27 มิถุนายน 2558

แนวหน้า

27 มิ.ย. 2558 
... การแก้ไขปัญหาของเกษตรกร โดยเฉพาะปัญหาหนี้สินของเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาลครับ • โปรดทราบ ! กรมการปกครองเพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่น LINE หากไม่ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการ อาทิ การบริการด้านทะเบียนราษฎร บัตรประจำตัวประชาชน การรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ณ ที่ว่าการอำเภอใด หรือต้องการแบ่งปันความประทับใจในการได้รับบริการ สามารถส่งข้อความ และภาพ ผ่านแอพพลิเคชั่น LINE ถึงกรมการปกครองได้ ...

เร่งยกระดับ7กระทรวงสู่‘สมาร์ทเซอร์วิส’

ฐานเศรษฐกิจ

26 มิ.ย. 2558 
... อุตสาหกรรม สำหรับแนวทางในการดำเนินงาน ประกอบด้วย 1. หน่วยงานผู้ให้บริการดำเนินการปรับขั้นตอน ระบบบริการของราชการให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต้นทาง อาทิ ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร เพื่อลดการขอสำเนาเอกสารราชการจากผู้ขอรับบริการ โดยดำเนินการร่วมกับการปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. หน่วยงานผู้ให้บริการเริ่มนำร่องการให้บริการแบบสมาร์ทเซอร์วิสแก่ประชาชน ณ จุด ...

"โออิชิ-เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์" สบช่อง พลังซื้อใหม่ "สูงวัย" เนื้อหอม

ประชาชาติธุรกิจ

24 มิ.ย. 2558 
สังคมโลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยด้วยจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับสัดส่วนประชากรในไทยตามข้อมูลจากการทะเบียนราษฎรเมื่อสิ้นปี 2556 ที่ระบุว่า ประเทศไทยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปกว่า 14% และประมาณการกันว่าในปี 2564 จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ด้วยสัดส่วนจำนวนผู้สูงอายุที่คิดเป็น 1 ใน 5 ของประชากรทั้งประเทศ แนวโน้มทางประชากรศาสตร์ที่เกิดขึ้นชี้ให้เห็นว่าอีกไม่นาน ...

จับตา กสท. เตรียมเสนอเกณฑ์แจงรายได้ช่องคู่ขนานแอนะล็อก – ดิจิตอล ด้านสุภิญญา เสนอ เร่งสำนักงานตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาโครงการคูปองดิจิตอลทีวี

ThaiPR.net

22 มิ.ย. 2558 
... ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล, ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลและตัวแทนองค์กรผู้บริโภครวมทั้ง มอบหมายให้สำนักงานศึกษาแนวทางสนับสนุนกลุ่มที่อยู่นอกทะเบียนราษฎรที่ได้รับการรับรองจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เช่น กลุ่มบ้านเช่า กลุ่มทะเบียนบ้านชั่วคราว และ พิจารณาให้สำนักงานเตรียมแผนการรองรับและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบก่อนล่วงหน้า ต่อแผนการยุติ ...
       

"สุภิญญา" เผยกสท.เตรียมเสนอเกณฑ์แจงรายได้ช่องคู่ขนานอะนาล็อก-ดิจิตอล

ฐานเศรษฐกิจ

21 มิ.ย. 2558 
... ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล, ผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลและตัวแทนองค์กรผู้บริโภครวมทั้ง มอบหมายให้สำนักงานศึกษาแนวทางสนับสนุนกลุ่มที่อยู่นอกทะเบียนราษฎรที่ได้รับการรับรองจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เช่น กลุ่มบ้านเช่า กลุ่มทะเบียนบ้านชั่วคราว และ พิจารณาให้สำนักงานเตรียมแผนการรองรับและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบก่อนล่วงหน้า ต่อแผนการยุติ ...

กสทช.เผยยอดลงทะเบียนซิมแบบเติมเงิน54ล้านเบอร์

ฐานเศรษฐกิจ

20 มิ.ย. 2558 
... ซิมการ์ดจะอยู่ที่ประมาณ 65-70 ล้านเลขหมาย ตามที่สำนักงาน กสทช.คาดการณ์ไว้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ วานนี้(19 มิ.ย.58 ) สำนักงาน กสทช.ได้เดินทางไปร่วมสังเกตการณ์ลงทะเบียนซิมมือถือแบบเติมเงิน โดยใช้ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการสำรวจ พร้อมรับฟังความเห็นของประชาชนผู้ใช้บริการ รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์การ ลงทะเบียนซิม เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบว่า ขณะนี้ ...

กสทช.มั่นใจยอดลงทะเบียนซิมพรีเพดเข้าเป้า

แนวหน้า

20 มิ.ย. 2558 
... ว่าการอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มีการให้บริการงานทะเบียนกว่า 2,400 จุดทั่วประเทศได้แล้ว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย “การลงทะเบียนซิมการ์ดแบบเติมเงินจะเป็นการลงทะเบียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรมาอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน ทั้งนี้สำนักงานกสทช.ยังแจ้งเพิ่มเติมแก่ประชาชนถึงประโยชน์การลงทะเบียนซิมการ์ดด้วย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวในการลงทะเบียนมากขึ้น แสดงให้ประชาชน ...

แวดวงนักปกครอง : 20 มิถุนายน 2558

แนวหน้า

20 มิ.ย. 2558 
... ผู้เสพยาเสพติดแบบบูรณาการครบวงจร หรือโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง l โปรดทราบ ! กรมการปกครองเพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านแอพพลิเคชั่น LINE หากไม่ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการ อาทิ การบริการด้านทะเบียนราษฎร บัตรประจำตัวประชาชน การรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ณ ที่ว่าการอำเภอใด หรือต้องการแบ่งปันความประทับใจในการได้รับบริการ สามารถส่งข้อความ และภาพ ผ่านแอพพลิเคชั่น LINE ถึงกรมการปกครองได้ที่ ...

“อนุพงษ์”ปัดรัฐบาลหารือหากวืดประชามติประสานเสียงเลือกตั้งปลาย 59

สยามรัฐรายวัน

18 มิ.ย. 2558 
... ปูทางสู่เลือกตั้ง 18 มิ.ย.58 ที่กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึง การทำประชามติในส่วนของกระทรวงมหาดไทย เช่น กรมการปกครองจะมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง หรือทำทะเบียนราษฎรว่า เรามีความพร้อมอยู่เสมอ ในประเทศไทย การมีบัตรแสดงตนในที่สาธารณะ เราถือว่าทำได้สมบูรณ์ทั้งหมด และมีความพร้อมในทุกๆจังหวัด ทั้งคนไทย และคนที่ไม่มีสถานะ เมื่อถามถึงตัวเลขบัญชีผู้ที่มีสิทธิ์ ...

<< < หน้าที่  1 2 3 > >>