ค้นหาโดยใช้คำค้น 

'ทะเบียนราษฎร'

<< < หน้าที่  1 > >>

ภาครัฐเข้ม! จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน 1 – 31 ต.ค นี้ กรมประมงเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวภาคประมง

ThaiPR.net

3 ต.ค. 2560 
... ได้กับทางกรมประมง ณ สถานที่กรมประมงกำหนดใน 22 จังหวัดชายทะเลในระหว่างวันที่ 1 –31 ตุลาคม 2560 โดยกระทรวงมหาดไทยได้อำนวยความสะดวกในการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรด้วย 2. กรณีคนต่างด้าวมีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว และเอกสารถูกต้องครบถ้วน และประสงค์จะทำงานในเรือประมงสามารถขอรับหนังสือคนประจำเรือได้ตลอดเวลา แม้สิ้นสุด ...

เล็งอุทธรณ์-ตั้งทนายสู้ ‘แม้ว’สั่งลุย ชนสรรพากรรีดภาษีหุ้น

แนวหน้า

29 มี.ค. 2560 
... เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2549 ให้กลุ่มเทมาเส็กไปติดที่หน้าบ้านพักจันทร์ส่องหล้า เลขที่ 472 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 69 แขวงและเขตบางพลัด กทม. ซึ่งเป็นที่อยู่ของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ตามที่แจ้งในระบบทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย โดยมีตำรวจสน.บางพลัดร่วมเป็นพยาน สำหรับการติดหนังสือประเมินภาษีดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ต้องประเมินภาษีจากการขายหุ้นชินคอร์ปภายใน 10 ปี ซึ่งจะหมดอายุความวันที่ ...

เด็กเพื่อไทยย้ำรีดภาษี‘หุ้นชิน’ลูกแม้วไม่ได้ เชื่อกระทบปรองดอง

แนวหน้า

28 มี.ค. 2560 
... คอร์ป’ พร้อมค่าปรับและเงินเพิ่มรวมมูลค่า 17,000 ล้านบาท ไปติดที่หน้าบ้านพักจันทร์ส่องหล้า เลขที่ 472 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 69 แขวงและเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่อยู่ของนายทักษิณ ตามที่แจ้งไว้ในระบบทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย ว่า วิธีการนี้จะสร้างปัญหามากกว่าการแก้ปัญหา เพราะที่ผ่านมาทั้งกรมสรรพากร และศาลภาษีอากรกลาง ได้วินิจฉัยไปแล้วว่าไม่สามารถเรียกเก็บภาษีจากบุตรชาย และบุตรสาวอดีตนายก ...

ติดหมายเรียกเก็บภาษี‘ทักษิณ’หน้าบ้านแล้ว ไร้เงาตัวแทนรับทราบ

แนวหน้า

28 มี.ค. 2560 
... คอร์ป’ พร้อมค่าปรับและเงินเพิ่มรวมมูลค่า 17,000 ล้านบาท ไปติดที่หน้าบ้านพักจันทร์ส่องหล้า เลขที่ 472 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 69 แขวงและเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่อยู่ของนายทักษิณ ตามที่แจ้งไว้ในระบบทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย เรียบร้อยแล้ว โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางพลัด ร่วมเป็นพยาน สำหรับการติดหนังสือประเมินภาษีนายทักษิณดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่ต้องประเมินภาษีจากการขายหุ้นชินคอร์ป ...
       

เชียงใหม่เปิดตัวตู้อเนกประสงค์ ตรวจสอบข้อมูลหน่วยงานรัฐ-ประชาชน

แนวหน้า

20 มี.ค. 2560 
... อเนกประสงค์ของรัฐ มีไว้เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลตนเองโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน และศูนย์รวม แอพพลิเคชั่นภาครัฐ (Governmetn ApplicationCenter : GAC) ในการยืนยันตัวตนเข้าใช้บริการที่หลากหลาย ได้แก่ ข้อมูลทะเบียนราษฎรข้อมูลสาธารณสุข เช่น สิทธิการรักษาพยาบาล การเชื่อมโยงข้อมูลให้ผู้ใช้แรงงานสามารถตรวจสอบเบี้ยที่นายจ้างจ่ายสมทบให้แต่ละเดือน รวมทั้งสามารถตรวจสอบข้อมูลจากบริษัทเครดิตบูโร เป็นต้น

สตง.ขู่รบ.ต้องรับผิดชอบ ถ้าเรียกเก็บภาษี'หุ้นชิน'ไม่ทัน31มีนาฯ

แนวหน้า

12 มี.ค. 2560 
... แพ่งและพาณิชย์มาตรา 797 และ 821 มีผลเท่ากับได้มีการออกหมายเรียกตรวจสอบนายทักษิณไปแล้ว กรมสรรพากรจึงมีอำนาจประเมินให้นายทักษิณ เสียภาษี 12,000 ล้านบาท ได้ โดยไม่ต้องออกหมายเรียกตรวจสอบอีก ซึ่งการส่งหนังสือแจ้งการประเมินกรมสรรพากรสามารถส่งโดยวิธีปิดหนังสือดังกล่าวไว้ที่บ้าน ซึ่งนายทักษิณมีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร ตามมาตรา 8 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งมีผลทันทีตามกฎหมาย เนื่องจากนายทักษิณอยู่นอกราชอาณาจักร

ข่าวสั้น : 1 กุมภาพันธ์ 2560

แนวหน้า

1 ก.พ. 2560 
... ปี เพื่อสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยของประชาชน ตั้งศูนย์บริหารฉับไวใสสะอาด นางวิมลรัตน์ เศรษฐอนันต์ ผอ.เขตพระโขนง แจ้งว่า เขตจัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) ขึ้นที่ฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 ตามนโยบายผู้ว่าฯกทม. “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที NOW” เพื่อเป็นศูนย์รับคำขอด้านงานทะเบียนราษฎรขออนุญาตก่อสร้าง ขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ฯลฯ เพื่อลดขั้นตอนและเวลาของประชาชน

แวดวงนักปกครอง : 21 มกราคม 2560

แนวหน้า

21 ม.ค. 2560 
... สอบพนักงานราชการหรือตำแหน่งใดๆ ของกรมการปกครอง ได้ติดตามข่าวสารทางสื่อต่างๆ ของกรมการปกครอง และโปรดอย่าหลงเชื่อข้อมูลข่าวสารซึ่งไม่ได้มีแหล่งที่มาจากกรมการปกครอง กรมการปกครอง งดเว้นค่าธรรมเนียม การทะเบียนราษฎรให้แก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอรับสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านแทนฉบับเดิมที่ชำรุดสูญหาย การออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยกรณีบัตรเดิมสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ในสาระ ...

กยท.เชื่อมระบบทะเบียนราษฎร ตรวจสอบข้อมูล‘สวนยางพารา’

แนวหน้า

20 ม.ค. 2560 
นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่ากยท. เล็งเห็นความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรจึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง จำนวน 2 ฉบับ ว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยวิธีบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (COUNTER SERVICE) และการขอใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูล ...

<< < หน้าที่  1 > >>