ค้นหาโดยใช้คำค้น 

'ทะเบียนราษฎร'

<< < หน้าที่  1 > >>

ชูสิทธิประโยชน์ดึงต่างชาติ

ฐานเศรษฐกิจ

22 พ.ค. 2558 
... การลงทุนของศูนย์ข้อมูลในประเทศ (Data Center) ว่า ได้กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการศูนย์ข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป 3 ประเภท คือ 1. ระบบข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศ เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง ทะเบียนราษฎร เป็นต้น , 2. ระบบข้อมูลสำคัญ เช่น ระบบภายในหน่วยงาน (เงินเดือน การประเมินผลงานพนักงาน) ทะเบียนพาณิชย์ สาธารณสุข ประกันสังคม เป็นต้น ดำเนินการโดยหน่วยงานกลาง และ 3. ระบบข้อมูลทั่วไป เช่น ...

อธิบดีปค.เตือน ขรก.โกงเชือดวินัย-อาญา

แนวหน้า

18 พ.ค. 2558 
... ขันในการปฎิบัติหน้าที่การงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายให้ถูกต้องทุกขั้นตอนโดยเคร่งครัด โดยอย่าให้มีการใช้อำนาจหน้าที่ หรือตำแหน่งไปเรียกรับผลประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะเรื่องงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน งานป้องกัน แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์หรือยาเสพติด และการบุกรุกที่สาธารณและที่ดินของรัฐ รวมถึงงานการกำกับ ดูแลการปฎิบัติงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ในพื้นที่และการ ...

อธิบดี ปค.ร่อนหนังสือสั่งการห้ามขรก.เอี่ยวทุจริต

ฐานเศรษฐกิจ

17 พ.ค. 2558 
... กวดขันในการปฎิบัติหน้าที่การงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายให้ถูกต้องทุกขั้นตอนโดยเคร่งครัด โดยอย่าให้มีการใช้อำนาจหน้าที่หรือตำแหน่งไปเรียกรับผลประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะเรื่องงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์หรือยาเสพติด และการบุกรุกที่สาธารณะและที่ดินของรัฐ รวมถึงงานการกำกับ ดูแลการปฎิบัติงานของ อปท.ในพื้นที่และการขอรับเงินอุดหนุนจาก ...

บิ๊กกรมการปกครองร่อนหนังสือสั่งเข้มห้ามขรก.เอี่ยวโกง

สยามรัฐรายวัน

17 พ.ค. 2558 
... ขันในการปฎิบัติหน้าที่การงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายให้ถูกต้องทุกขั้นตอนโดยเคร่งครัด โดยอย่าให้มีการใช้อำนาจหน้าที่ หรือตำแหน่งไปเรียกรับผลประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะเรื่องงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน งานป้องกัน แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์หรือยาเสพติด และการบุกรุกที่สาธารณและที่ดินของรัฐ รวมถึงงานการกำกับ ดูแลการปฎิบัติงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ในพื้นที่และการ ...
       

แวดวงนักปกครอง : 16 พฤษาคม 2558

แนวหน้า

16 พ.ค. 2558 
... www.dopa.go.th หรือ http://job.dopa.go.th • วันที่ 14 พฤษภาคม ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการให้บริการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) แก่คนไทยที่มีปัญหาสถานะและสัญชาติ เพื่อสนับสนุนงานทะเบียนราษฎร ระหว่างกรมการปกครอง กับ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุมเวชชาชีวะ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม. • @AMPHOE นิตยสารแนวใหม่กรมการ ...

แวดวงนักปกครอง : 2 พฤษาคม 2558

แนวหน้า

2 พ.ค. 2558 
... อ่านได้ที่จุดบริการ ณ ศาลากลางจังหวัด/ที่ว่าการอำเภอ โรงพยาบาลประจำจังหวัด โรงแรมบางแห่ง ใน 76 จังหวัด ฯลฯ หรือสามารถอ่านออนไลน์ได้ที่ http://ebook.dopa.go.th/index.php/th/ l หากพี่น้องประชาชนมีข้อปรึกษาหารือหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน แจ้งเกิด แจ้งตาย ย้ายที่อยู่ สอบถามได้ที่ “ศูนย์บริการตอบปัญหา งานทะเบียนและบัตร” ได้ที่ โทร.1548 นาย..อำเภอน้อย

ปชส.ตรัง แจ้งการตรวจตราผ่านระบบออนไลน์ (E-TRACK) สำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

สนข.กรมประชาสัมพันธ์

30 เม.ย. 2558 
... ผู้จะเดินทาง ทางสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้ประสานกับกรมการปกครอง มีแนวทางการดำเนินการ คือ ประชาชนที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ที่ไม่มีวัน เดือนเกิด ในเอกสารการทะเบียนราษฎร สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมวันและเดือนเกิดในเอกสารการทะเบียนราษฎรได้ โดยแสดงหลักฐานเอกสารราชการที่ระบุวันเดือนปีเกิดของผู้ร้องเพื่อประกอบการพิจารณาของนายทะเบียนอำเภอ หรือ นายทะเบียน ...

ปิดปรับปรุงจุดบริการด่วน สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต

แนวหน้า

27 เม.ย. 2558 
นางอัจฉรา ห่อสมบัติ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กล่าวว่า ด้วยกรุงเทพมหานคร กำหนดปิดการให้บริการด้านงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนของจุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) บนสถานีรถไฟฟ้าหมอชิต เพื่อทำการซ่อมแซมและปรับปรุงจุดบริการฯ ในระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2558 หากประชาชนที่ประสงค์จะติดต่องานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนนอกสถานที่ สามารถไปติดต่อได้ที่จุดบริการด่วนมหานคร ...

15พ.ค.แจกคูปองดิจิทัลทีวีลอตสุดท้าย ค้างจ่ายล้านใบแก้ไม่ตก-เอกชนเมินขาย"ไฮบริด"

ประชาชาติธุรกิจ

23 เม.ย. 2558 
... ลด มูลค่า 690 บาท เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิทัลไป 6 ลอตแล้ว รวม 8.3 ล้านใบและยังเหลือที่ต้องแจกอีก 5.8 ล้านใบ ตามกรอบที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) อนุมัติ 14.1 ล้านครัวเรือนที่มีข้อมูลทะเบียนราษฎร (เฉพาะที่มีชื่อบุคคลผู้เป็นเจ้าบ้าน) โดยจะแจกที่เหลือทั้งหมด 5.8 ล้านใบในวันที่ 15 พ.ค.นี้ เนื่องจากได้ขยายเงื่อนไขให้ใช้คูปองแลกซื้อกล่องไฮบริดที่รับสัญญาณทีวีดิจิทัลภาคพื้นดิน(DVB-T2) และ ...

<< < หน้าที่  1 > >>